Rodzinny Ogród Działkowy "Pokój" we Wrocławiu

Aktualności - Archiwum wiadomości 2014


Uchwały Walnego Zebrania z 26.04.2014 - skrót - 01.05.2014

Szanowni Działkowicze.

    W sobotę 26 kwietnia 2014 r.w biurze Zarządu na terenie ogrodu przy al. Armii Krajowej o godz. 09:30 odbyło się w II terminie Walne Zebranie Sprawozdawcze ROD "Pokój". Przedstawiamy skrót treści uchwał. Pełne teksty dostępne są dla każdego członka ROD w biurze podczas comiesięcznych zebrań Zarządu. 

W dziale Walne Zebranie - Dokumenty opublikowano m.in. Sprawozdanie Zarządu za 2013 r., Plan pracy na 2014 r. sprawozdania Komisji Ogrodowych oraz treść przyjętego Przesłania do działkowców, ludzi którzy kochają piękno ptasiego rodu i do Prezesa Związku Miast Polskich. Zatwierdzono nowego członka Komisji Rewizyjnej. Opłaty pozostały bez zmian. 

Walne zebranie uchwaliło następujące uchwały:
Uchwała nr 1:
Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu ROD w 2013 r.

Uchwała nr 2:
Zatwierdzenie i przyjęcie planu pracy na rok 2014.

Uchwała nr 3:
Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD w 2013 r.

Uchwała nr 4:
Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rozjemczej ROD w 2013 r.

Uchwała nr 5:
Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Zarządu ROD za 2013 r.

Uchwała nr 6:
W 2014 r. uchwalenie 5 godzin pracy na rzecz ogrodu świadczonej przez działkowca i 9,00 zł ekwiwalentu za godzinę niewykonanych prac (9,00 zł/godz. x 5 godz. = 45,00 zł). 

Uchwała nr 7:
W 2014 r. uchwalenie opłaty na rzecz ogrodu w wysokości 25,00 zł.  

Uchwała nr 8:
Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Zarządu ROD za okres od 01.01.2014 do 18.01.2014.

Uchwała nr 9:
Przyjęcie preliminarzy finansowych działalności statutowej, Funduszu Rozwoju ROD, Funduszu Oświatowego ROD na 2014 r.

Uchwała nr 10:
Wybory uzupełniające do Komisji Rewizyjnej ROD: Piotr Magierowski.