Rodzinny Ogród Działkowy "Pokój" we Wrocławiu

Aktualności - Archiwum wiadomości 2013


Święto Dnia Działkowca i obchody 60-lecia ogrodu

21.09.2013 roku w sali na parterze naszego budynku oraz na placu przed odbyły się uroczystości dożynkowe i rocznicowe. Ze względu na możliwe opady deszczu zabawę przeniesiono do budynku, do sali walnych zebrań odświeżonej przed dwoma laty i przygotowanej na tę okazję. W przedsionku zorganizowaliśmy zaplecze, a kuchnię polową pod pawilonem przy wejściu. Początkowo pochmurne niebo ok. godz. 12.00 zaczęło się przejaśniać. Pogoda sprawiła, że w zabawie uczestniczyło nieco ponad 70 osób.

Zabawę zaczęliśmy po godz. 10.00. Przedstawiamy relację z tego święta. Najpierw prezes powitał w imieniu Zarządu zaproszonych gości, zebranych Działkowców z Rodzinami, przedstawicielkę OZ PZD i naszą Księgową Panią Gabrielę Kołodziej.

Następnie minutą ciszy uczciliśmy zmarłych Działkowców. W krótkim wystąpieniu Prezes Zarządu ROD Tadeusz Netczuk, przedstawił okoliczności obchodzonych rocznic oraz historię ogrodu, związki ROD z osiedlem Tarnogaj, sąsiednimi ogrodami, jak również przedstawił aktualną sytuację polityczną wokół prac nad ustawą i ostatnie protesty. Poprosił o wpisy pamiątkowe do karty kroniki, które zbierali członkowie zarządu.

Potem odczytał list gratulacyjny od Prezesa PZD Pana Eugeniusza Kondrackiego, z którym zpapoznać się można tutaj. Razem z listem gratulacyjnym ogród otrzymał do KR PZD 60 książek z wydawnictwa Działkowiec do biblioteczki ogrodowej, dla SSI i na nagrody dla działkowców, więcej w informacji z 19.09. Przedstawił też puchar, dyplom i nagrody książkowe dla Biblioteczki i działkowców od KR PZD z okazji 60-lecia, który delegacja naszego ogrodu odebrała w OZ PZD we Wrocławiu podczas Okręgowych Dni Działkowca w dn. 07.09. Więcej o tym wydarzeniu w newsie z 07.09. Zdjęcia z odbioru nagród można zobaczyć w galerii

    Przedstawiono projekt stanowiska i sprzeciwu wobec działań partii rządzącej wystosowany do władz w tej sprawie. Zwrócono uwagę na konieczność sprawiedliwego potraktowania kwestii uwłaszczenia, które powinno objąć bez wyjątku wszystkich działkowców, gdyż ogrody takie jak nasz, mające długą historię, uprawiane przez 3 i 4 pokolenie, w proponowanych obecnie regulacjach na uwłaszczenie nie maja szans. Stanowisko zostało przyjęte przez akalmację i podpisaneprzez zebranych i wkrótce zostanie wysłane do władz. Prezes przypomniał, że Działkowcy naszego ogrodu zebrali łącznie 725 ważnych podpisów poparcia pod obywatelskim projektem ustawy o ROD, za co otrzymaliśmy 25.04 dyplom z podziękowaniami od Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej.

    Następnie przystapiono do odznaczeń związkowych. Najpierw Prezes wyczytał osoby odznaczone 28.05 w siedzibie OZ PZD we Wrocławiu "złotą odznaką" (5 diałkowców) i odznaką "zasłużony działkowiec" (1 osoba), które przyznała KR PZD. Lista osób dostęna pod datą 28.05 tutaj. Odznaczeni zastali nagrodzeni oklaskami. Nastepnie Przedstawicielka OZ PZD, Prezes i Zastępca Prezesa Pan Waldemar Mieszkowski wręczyli po 10 brązowych i srebrnych odznaczeń. Lista odznaczonych znajduje sie tutaj. Wykonano pamiątkowe zdjęcia. Po oklaskach i gratulacjach przystąpiono do przedstawienia wyników konkursu okręgowego. Prezes poinformował, że w tym roku ogród zajął 3 - najwyższe w historii naszego udziału w miejsce. 07.09 nasi delegaci odebrali w OZ PZD puchar, dyplom. Ogród otrzymał także nagrodę w wysokości 1000,00 zł oraz 300,00 zł na zakup narządzi dla SSI.

    Potem przystąpiono do wręczenia nagród dla użytkowników najładniejszych działek w ROD "Pokój". Działki wytypowała na podstawie dwóch przeglądów Komisja Lustracyjna i Konkursowa. Nagrodą były dyplomy, książki i narzędzia ogrodnicze. Pełna lista odznaczonych znajduje się tutaj.

Po olaskach i zdjęciach pamiątkowych przystąpiono od wyróżnienia działaczy SSI i aktywu ogrodowego, którzy wpsomagają Działkowców poradami, Zarząd pomocą w sprawa gospodarczych i technicznych, a od tygodni a nawet miesięcy przygotowywali dzisiejszą uroczystość. Dziękujemy im za ich poświęcenie i pracę społeczną na rzecz ogrodu! Wyróżnieni otrzymali dyplomy i książki. Po nagrodzeniu ich oklaskami Zarząd zaprosił wszystkich zebranych do pamiątkowego zdjęcia grupowego przed budynkiem Zarządu. 

Po przerwie na posiłek Komisja Konkursowa wyrózniła działkowców w trzech dożynkowych konkursach: bukietów i wiązanek, warzyw i owoców oraz wypieków ciast. Wyniki dostępne są tutaj. Nie zapomniano także o osobach zajmujących się kuchnia polową i grillem. Tradycyjnie nasz kuchmistrz grillowy otrzymał dyplom i książki, a obsługa kuchni książki. Na zakończenie Prezes podziękował zebranym za udział w uroczystośći, pogratulował nagrodzonym i życzył pomyślności dla naszego ROD, by móc spotkac sięza rok w tym samym gronie. Prosił także o zaangażowanie i gotowość do udziału w walnych zebraniach w 2014 r., które zdecydują o losie ogrodu. Następnie Działkowcy bawili się przy strawie i muzyce. Dziękujemy członkom Zarządu i Komisji za wspaniałe przygotowanie 60-rocznicy ROD "Pokój", a naszym Działkowcom za udział!

Galeria zdjęć z opisem wydarzenia na Google+.
Obszerna Galeria zdjęć z Dnia Działkowca dostęna jest tutaj.

Można także przeczytać treść występienia Prezesa tutaj.

Zdjęcia z zabawy dostępne będą też na płytach CD w biurze Zarządu, a wybrane będzie można także wydrukować i zamówić.