Rodzinny Ogród Działkowy "Pokój" we Wrocławiu

Aktualności - Archiwum wiadomości 2013


Uchwały Walnego Zebrania z 27.04.2013 - skrót

Szanowni Działkowicze.

W sobotę 27 kwietnia 2013 r. w biurze Zarządu na terenie ogrodu przy al. Armii Krajowej odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Informacyjne. Przedstawiamy skrót treści uchwał. Pełne teksty dostępne są dla każdego członka ROD w biurze podczas comiesięcznych zebrań Zarządu. 

W dziale Walne Zebranie - Dokumenty opublikowano Sprawozdanie Zarządu za 2012 r., Plan pracy na 2013 r. oraz treść przyjętego Stanowiska Walnego Zebrania ws. projektu ustawy działkowej autorstwa posłów PO.

Walne zebranie uchwaliło następujące uchwały:
Uchwała nr 1:
Zatwierdzenie i przyjęcie sprawozdania z działalności Zarządu za 2012 r.

Uchwała nr 2:
Zatwierdzenie i przyjęcie planu pracy na rok 2013.

Uchwała nr 3:
Zatwierdzenie i przyjęcie sprawozdania finansowego Zarządu za 2012 r.

Uchwała nr 4:
Zatwierdzenie i przyjęcie preliminarza finansowego na rok 2013.

Uchwała nr 5:
Zatwierdzenie ilości godzin pracy na rzecz ogrodu lub ekwiwalentu za 5 godzin x 9,00 zł = 45,00 zł.

Uchwała nr 6:
Zatwierdzenie i przyjęcie sprawozdania z działalnośći Komisji Rewizyjnej za 2012 r.

Uchwałą nr 7:
Zatwierdzenie i przyjęcie opłat na rzecz ogrodu w wysokości 25,00 zł.

Uchwała nr 8:
Zatwierdzenie i przyjęcie opłat za wywóz śmieci w wysokości 5,00 zł (wliczone w opłatę na rzecz ogrodu). 

Ponadto: 
1. Powołano nowego gospodarza Starego Ogrodu - Pana Waldemara Ścigałę, który już kiedyś pełnił tę funkcję. Ustalono rónież, że wyłącznie gospodarz bedzie realizował prace sprzętem ogrodowym na zlecenie działkowców. Ma to zapobiec dewastacjom sprzętu. Nie będzie możłiwośći wypożyczania narzędzi indywidualnie.
2. Uchwalono termin wnoszenia opłat za działki po 15. maja 2013 r.
3. Zobligowano działkowców do aktualizowania danych osobowych, co zostanie jeszcze zakomunikowane na tablicach ogłoszeniowych.
4. Poruszono sprawę furtki od strony dojazdu do przedszkola i hurtowni materiałów budowlanych. Furtka służy wyłącznie Zarządowi do skrócenia dorgi do transportu materiałów budowlanych i remontowych na potrzeby ogrodu. Nie ma możliwości otwarcia w tym miejscu furtki, ponieważ droga po dgrugiej stronie nie jest drogą publiczną.