Rodzinny Ogród Działkowy "Pokój" we Wrocławiu

Aktualności - Archiwum wiadomości 2011


Przygotowania do obchodów 60-lecia RODim. Pokój w 2013 r.

Szanowni Działkowicze.

W związku ze zbliżającą się w 2013 r. 60 rocznicą (1953) formalnego powstania naszego samorządu ogrodowego, 64 rocznicą (1949) powstania działek na "starym ogrodzie" przy ul. Pięknej (część główna), 68 rocznicą(1945-1947) powstania kolejowych ogródków działkowych Węzła PKP Wrocław Główny oraz 86 rocznicą (1927-1932) powstania kolejowych ogrodów działkowych Węzła PKP Wrocław Główny przy ul. Jesionowej, Zarząd ROD im. Pokój planuje przygotowania obchodów tych wydarzeń. Historia ogrodów kolejowych Węzła Wrocław Główny Towarowy, na które składają się ROD "Gaje" oraz ROD "Pokój" jest piękna i bogata. Od korzeni w 1927 r. po dziś związana jest z pokoleniami pracowników kolejowych zarówno przedwojennych niemieckich pionierów jak i polskich osadników przybywających na ziemie odzyskane od 1945 r. Nawiązaliśmy współpracę z ROD "Gaje" ws. odtworzenia historii naszych korzeni w okresie przedwojennym oraz w latach 1945-1966. Chcemy ją pogłębić poprzez zbliżenie społeczności naszych ogrodów funkcjonujących od zarania obok siebie przy ul. Jesionowej/Paczkowskiej i Pięknej. Chcemy przedstawić Państwu zakres prac jakie już wykonano i jakie planuje się jeszcze wykonać w związku z doniosłym charakterem ww. rocznic. Jesteśmy dumni z naszego dziedzictwa, wiemy, że naszym często nieżyjącym już pionierom, historia tego miejsca i społeczności leżała głęboko na sercu. Ze względu na ograniczone możliwości i trud pracy w tamtych latach nigdy nie udało im się w pełni zrealizować planów udokumentowania dorobku naszej społeczności. Chcemy utrwalić ich starania w historii ogrodu. Byli wśród nich m.in. Kazimierz Pilichowski, Władysław Perz, Franciszek Holicki, Pelagia Pańczuk, Jan i Maria Żumirscy, Kazimierz Stawik, Jan Mostek, Tadeusz Waszkiewicz, Lubomir Dziewulski, Kazimierz Kozieradzki, Władysław Śliwiński, Stanisław Nidecki, Marian Niwczyk, Stefan Mól Państwo Szczurowscy, Biadoniowie, Dolatowie, Drygasowie, Mazurowie, Gutowscy, Nawrotowie, Żyburtowiczowie, Ignarscy, Rdułtowscy, Skroccy, Chocimscy, Brzózkowie i wielu innych. Dziś z tamtego pokolenia pozostali już bardzo nieliczni, m.in. Pan Marian Sroka, Maria Biadoń. Ich pasję ogrodniczą i zamiłowanie do tego skrawka ziemi pamiętają nieraz ich dzieci i wnuki. Na naszym ogrodzie działki uprawia już trzecie, nieraz i czwarte pokolenie po pionierach.

Prace wykonane i rozpoczęte

Jak informowaliśmy w marcu br. nieformalne przygotowania rozpoczęły się z inicjatywy członków Zarządu już w 2010 roku. Wyłącznie dzięki społecznej pracy i przy minimalnych nakładach materiałowych do września 2011 r. wykonano następujące działania:
1. Rozpoczęto I etap remontu naszego budynku:
- odmalowano i uporządkowano dwa pomieszczenia biura zarządu. O szczegóły estetyczne zadbały Panie stanowiące ponad połowę władz naszego ogrodu,
- odmalowano i urządzono dużą salę na parterze z przeznaczeniem na walne zebrania,
- pomalowano i otynkowano cokół frontowej (wschodniej) ściany budynku, odmalowano ganek główny oraz część okien na parterze,
- rozpoczęto naprawę dachu nad pomieszczeniem biura i magazynku oraz daszku nad wejściem do biura.
2. Odnowiono maszt flagowy i atrapę-symbol nieistniejącej już szkoły kolejowej i naszego ogrodu.
3. Odnowiono szafę na dokumenty.
4. Prowadzi się liczne i na szerszą niż dotychczas skalę remonty i naprawy, polegające przede wszystkim na wymianie znacznych części ogrodzenia zewnętrznego, słupków, bram i furtek, w celu zwiększenia estetyki i poprawy bezpieczeństwa na ogrodzie. Dzięki temu w 2011 r. ogród zajął najwyższe w swojej historii 7 miejsce we współzawodnictwie okręgowym.
5. Rozpoczęto grodzenie polanki nad schronem w celu urządzenia ogródka jordanowskiego w części głównej przy al. Armii Krajowej.
6.  Dokonano oględzin terenu przyległego do ogrodu od północy i wschodu w celu zbadania stanu ogrodzenia oraz dokonano przeglądu 3 zniszczonych działek nieuprawianych od 15 lat, pozbawionych wydzielonego dojścia, altan, i ogrodzenia zewnętrznego. Po altanach i ogrodzeniu zostały tylko fundamenty, po nasadzeniach zdziczały gąszcz.
7. Dzięki intensywnej i ofiarnej pracy gospodarzy ogród jest sukcesywnie utrzymywany i doprowadzany do estetycznego wyglądu. 
8. Założono stronę internetową ogrodu i rozbudowano ją do obecnego finalnego kształtu. Jest ona sukcesywnie uzupełniana.
9. Zakończono pierwszą od ponad 30 lat kompleksową inwentaryzację terenu ogrodu i działek w celu uporządkowania dokumentacji naszego ogrodu dla potrzeb nowych kart ewidencyjnych. Inwentaryzacja była prowadzona z przerwami w latach 1996-2001 oraz 2006-2011 r.
10. Wykonano zestaw aktualnych map ogrodu oraz nowe zestawienia powierzchniowe terenów ogólnego użytku i działek.
11. Uporządkowano Biblioteczkę ogrodową.
12. Uporządkowano Archiwum ogrodowe w celu opracowania materiałów do historii naszego ogrodu i ogrodów kolejowych Węzła Wrocław Główny, wykonano kopię najważniejszych materiałów do kroniki. 
13. Przygotowano wzory tablic i banerów informacyjnych z nazwą ogrodu dla części głównej, kolonii Brochów, tablicy na budynku biura i tabliczki na drzwi do biura.
14.  Zebrano i uporządkowano materiały cyfrowe, dokumenty, zdjęcia z imprez działkowych, wyjazdów szkoleniowych i kongresów, a także uporządkowano i oprawiono stare i nowe dyplomy.

Prace planowane

W dalszych planach są następujące działania:
1. Odmalowanie i otynkowanie cokołów ścian szczytowych budynku oraz ściany zachodniej.
2. Doraźna naprawa i uszczelnienie dachu, malowanie okien i drzwi.
3. Odmalowanie dużej sali na piętrze, korytarza i klatki schodowej.
4. Urządzenie ogródka jordanowskiego i zakup nowych ławek.
5. Uzupełnienie wyposażenia w brakujące stoliki i krzesła na walne zebrania.
6. Dalsza poprawa estetyki naszego ogrodu przez kontynuację remontów i napraw.
7. Uporządkowanie terenu wokół stawu i terenu przyległego do ogrodzenia od wschodu i północy.
8. Przygotowanie festynu ogrodowego wspólnie z ROD "Gaje" - głównych obchodów rocznicowych wraz z konkursami i zabawami.
9. Wykonanie i uzupełnienie kroniki w formie kalendarium dla lat 1927-1945 oraz 1945-2009 na podstawie opracowanej historii ogrodu i materiałów archiwalnych - Komisja Kobieca. 
10. Wykonanie broszury pamiątkowej z historią i osiągnięciami naszego ogrodu na obchody rocznicowe.
11. Wykonanie stojaków i tablicy na baner informacyjny ogrodu, wydrukowanie opracowanych wzorów tablic.
12. Wydrukowanie map ogrodu i zestawień terenowych.
13. Rozpoczęcie zagospodarowania 3 dawnych działek i ponowne wprowadzenie do ewidencji. 
14. Rozpoczęcie wymiany starego ogrodzenia z siatki od północy i wschodu na ogrodzenie betonowe.
15. Zagospodarowanie terenu wokół stawu dla wschodniej strony - ławki i schodki do wody.

W związku z powyższym Zarząd ROD im. Pokój, zwraca się do wszystkich działkowiczów, którzy posiadają pamiątkowe zdjęcia lub inne materiały archiwalne dotyczące przeszłości Ogrodu, aby udostępnili je do wykonania kopii i wzbogacili w ten sposób broszurę rocznicową.
Zarząd jest również otwarty na wszelkie propozycje działkowiczów dotyczące urozmaicenia obchodów 60 rocznicy powstania ROD im. Pokój.