Rodzinny Ogród Działkowy "Pokój" we Wrocławiu

O nas - Tradycje związkowe i ogrodowe


Symbole Polskiego Związku Działkowców 

 


        

Hymn Polskiego Związku Działkowców 

Hymnem PZD jest hymn działkowców z 1935 r. - Zielna Rzeczpospolita. Można go odsłuchać bezpośrednio pod linkiem.

Zielona Rzeczpospolita

W radosnych blaskach wiosny rozkwita
Nasza Zielona Rzeczpospolita,
Dobro ludzkości w hymnie swym śpiewa,
Sztandar jej dumnie powiewa,
W swoich szeregach ma ludzi ze stali
Wierni jej wszyscy są wielcy i mali
Składa jej każdy daninę ze swej pracy
Wszyscy poddani dla niej jednacy.
Hołdem działkowców swoich okryta
Wiwat Zielona Rzeczpospolita
Hołdem działkowców swoich okryta
Wiwat Zielona Rzeczpospolita

słowa: Zofia Drwęska-Doeringowa,
muzyka: R. Włodarczak
wykonanie: Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego

Jubileuszowe logo ROD im. Pokój

Tradycyjnie nasz ogród związany jest z koleją i Węzłem Wrocław Główny Towarowy. Pierwszy w tym miejscu przedwojenny ogród "Zaroślak" założyli ok. 1927/1932 r. pracownicy kolejowi mieszkający na osiedlu przy ul. Nyskiej. Po wojnie polscy osadnicy - kolejarze i pracownicy PKP odbudowali ten ogród w ramach Stowarzyszenia Ogrodów Pracowników Kolejowych. Wielu z nich zamieszkało w bliskim sąsiedztwie - wokół węzła stacji Wrocław Główny. Kolonię "Zaroślak" przydzielono w ramach organizacji ogrodów w 1950 r. POD "Gaje". Czytaj więcej w naszej Historii.
Już w 1947 r. rozpoczęto starania o utworzenie nowego dużego ogrodu dla pracowników kolejowych na terenie obecnego ROD "Pokój". Powstały pierwsze dzikie działki. W 1949 r. teren naszego ogrodu decyzją rządu został przekazany na założenie przyzakładowych POD na podstawie przepisów nowej ustawy o POD. Rozpoczęto przygotowania, sprawdzanie terenu przez saperów i porządkowanie. W 1953 r. formalnie wydano decyzję lokalizacyjną na nasz ogród pod nazwą Kolejowy POD Węzła Stacji Wrocław Główny Towarowy im. "Pokój". Czytaj więcej w naszej Historii.
W latach 1960. rozpoczęto likwidację starego ogrodu "Zaroślak" pod przedsiębiorstwo remontu energetyki. Kolonię tę zlikwidowano w 1966 r., a w jej miejsce powstał POD "Pokój" oraz kolonia "Słonecznik" w POD "Gaje". Naszym zakładem patronackim była m.in. Parowozowania Wrocław Główny oraz Oddział Drogowy DOKP. Do powstania w 1981 r. PZD nasi działkowicze byli wyłącznie praconwnikami PKP. Obecnie większość naszych działkowiczów to nadal potomkowie pracowników kolejowych nieraz już w trzecim pokoleniu.
Najstarszym symbolem zarówno środowiska jak i ogrodu było uskrzydlone koło - symbol kolejarzy. Wielu naszych działkowiczów było uczniami lub nauczycielami zawodu w warsztatach szkolnych na terenie ogrodu. Logo szkolne w postaci atrapy wykonanej ze stali znajduje się od 1960 r. przed budynkiem dawnej szkoły - obecnym biurem Zarządu ROD "Pokój". Czytaj więcej o budynku szkoły w dziale Historia i Nasz Ogród. Logo składało się z koła kolejowego starego typu - biała obręcz i czerwone wnętrze oraz z trójdzielnych złotych (żółtych) skrzydeł. Symbol ten poprzedza wysoki biało-czerwony maszt z gnomonem i wiatrowskazem w postaci chorągiewki. Nieodłącznym elementem krajobrazu naszego ogrodu jest sylweta zabytkowej już ceglanej parowozowni Wrocław Główny z dwoma wysokimi kominami. Stanowi ona część naszego nieoficjalnego jubileuszowego logo.

Oficjalne logo ROD "Pokój

Na nadchodzące 60-lecie w 2013 r. opracowano projekt oficjalnego Logo ROD "Pokój", które nawiązuje do naszej bogatej tradycji i korzeni, podkreślając też życzenia pomyślności na następne 60 lat oraz szczęście, które sprzyja ciągłemu istnieniu ogrodu pomimo trudnych okoliczności. Znak graficzny zatwierdzono jako oficjalne logo Ogrodu podczas Dnia Działkowca i obchodów 60-lecia w 2013 r. Stało się ono wizytówką ogrodu i będzie umieszczane na oficjalnych dokumentach i drukach Zarządu.

Obchodzone święta i akcje dobroczynne w naszym ogrodzie 

8 marca - Międzynarodowy Dzień Kobiet
Święto obchodzone w ogrodzie od 1966 r. Organizatorem było Koło Kobiet (1966), Komisja Kobieca (od 1967), potem Komisja Socjalna Kobiet (od 1970), obecnie Komisja Socjalna (od 2011). W ramach obchodów organizowano:
1. Zbiórkę kwiatów i owoców dla kobiet w Szpitalu Ginekologiczno-Położniczym im. Neugebauera przy pl. Hirszfelda (1967-1981, 1983-1990, 1993-1996).
2. Spotkanie przy kawie w świetlicy, wieczorek taneczny (1966-1981, 1983-1990, 1993-2001, od 2010).

1 czerwca - Międzynarodowy Dzień Dziecka
Święto obchodzone w ogrodzie od 1966 r. Organizatorem była Komisja Socjalna Kobiet. W ramach obchodów organizowano:
1. Zbiórkę owoców i darów, zakup słodyczy i zabawek dla Domu Dziecka przy ul. Rosenbergów, obecnie Stowarzyszenie „Razem z Dzieckiem”, ul. Parkowa 2 (1973-1981, 1983-1990, 1994-1996).
2. Zbiórkę owoców i darów dla przedszkoli (1973-1981, 1983-1990, 1994-1996).
Obecnie planujemy ponownie nawiązać współpracę i kontynuować tę piękną tradycję.

22 lipca - Wrocławskie Święto Kwiatów
Święto obchodzone w ogrodzie od 1970 r. Miało charakter święta działkowego i pozbawione było politycznego podtekstu. Organizatorem była Komisja Socjalna Kobiet. W ramach obchodów organizowano zbiórki kwiatów na wystawy dla Wojewódzkiego Zarządu Pracowniczych Ogrodów Działkowych, potem dla Wojewódzkiego Zarządu Polskiego Związku Działkowców, Naczelnej Organizacji Technicznej, a także dla Towarzystwa Miłośników Wrocławia podczas Kongresu Towarzystw Regionalnych. Za aktywne uczestnictwo ogród był wielokrotnie nagradzany. Zobacz w Konkursach (1970-1981, 1983-2000, od 2007 tradycja kontynuowana przez ogrodowy konkurs bukietów i wiązanek w ramach Dnia Działkowca).

początek września - Dożynki i Dzień Działkowca
Święto obchodzone w ogrodzie od 1959 r. w różny sposób w zależności od możliwości finansowych Ogrodu. Organizatorem są władze Ogrodu. W ramach obchodów organizowano:
1. Grill, wieczorki taneczne, wręczanie odznaczeń i dyplomów (1966-1981, 1983-1991, 1993-1994, 1996-2006, od 2006 dla wszystkich działkowiczów).
2. Konkurs na najładniejszą działkę ROD im. Pokój (1959-1981, 1983-1991, od 1993).
3. Konkurs bukietów i wiązanek (od 2007).
4. Konkurs okazów warzyw i owoców (1959-1970, 1970-1987 w ramach "Krzyckiej Jesieni", tradycja kontynuowana od 2010). Zobacz Galerię.

wrzesień - "Krzycka Jesień"
Święto o charakterze dzielnicowych dożynek obchodzone było w latach 1970-1987 przez liczne organizacje społeczne. Organizatorem imprezy był Naczelnik Dzielnicy Wrocław-Krzyki. Nasz ogród reprezentował Zarząd i Komisja Socjalna Kobiet. W ramach obchodów organizowano w Parku Południowym przy pergoli wystawę plonów i kwiatów, w której nasz ogród brał czynny udział (1970-1987 - zamiast ogrodowego konkursu plonów, od 2010 tradycja ponownie kontynuowana przez konkurs okazów plonów w ramach Dnia Działkowca).

25 listopada - Dzień Kolejarza

Święto obchodzone było krótko w latach 1966-1971 i sporadycznie później. Organizował je Zarząd. Łączono je z obchodami w Zakładzie Opiekuńczym ogrodu - Lokomotywowni Wrocław Główny, ale ze względu na skromne fundusze ogrodu oraz główne obchody w zakładzie pracy naszych działkowiczów - jednostkach DOKP, zaprzestano organizowania święta na ogrodzie.

Rocznice 

1963 - 10-lecie Ogrodu.
1968 - 15-lecie Ogrodu.
12.09.1973 - 20-lecie Ogrodu - duża impreza towarzyska z wieczorkiem tanecznym i poczęstunkiem w ramach Dnia Działkowca.
11.09.2010 - 5-lecie Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych - impreza w ramach Dnia Działkowca. Zobacz w Galerii.
24.09.2011 - 30-lecie Polskiego Związku Działkowców - impreza w ramach Dnia Działkowca. Zobacz zdjęcia z uroczystości w Galerii. Zobacz też zdjęcia z wręczenia nagród w OZ PZD we Wrocławiu w dn. 27.08.2011.
22.09.2013 - 60-lecie Ogrodu - duża impreza plenerowa z zabawą taneczną podczas Dnia Działkowca. 87-lecie powstania niemieckich kolejowych ogrodów przy ul. Jesionowej/Nyskiej, 64 rocznica założenia pierwszych działek w ROD "Pokój". Czytaj komunikat ws. 60-lecia. Relacja i zdjęcia z uroczystości.

Komisje problemowe i koła nie przerwanie działające do dziś

Komisje Lustracyjne/Współzawodnictwa - od 1956/1959 r. - regularnie dokonują przeglądów i ocen ogrodu i działek. Typują działkowiczów do nagród i odznaczeń. Czytaj więcej o Komisjach.

Służba Instruktorów Fachowych (SSI) - od 1960 r. - służy poradami, organizuje pokazy i szkolenia z zakresu ogrodnictwa i ekologii. Czytaj więcej o SSI.

Koło Pszczelarzy- od 1964 r. Założył je Kazimierz Kozieradzki. Ogród posiada wydzieloną pasiekę między budyniem biura Zarządu a wagonami dawnych szatni szkolnych. Dwniej pasieka była wyznaczona na placu obok dawnego wagonu-biura zarządu. Kilka uli w pasiece trzymało 3 naszych działkowiczów. Obecnie 2 ule trzyma prezes Tadeusz Netczuk (mistrz pszczelarski).

 

Koło Gołębiarzy- działało już w 1966 r. Gołębie hoduje na ogrodzie 6 działkowiczów: Wiesław Izdebski, Stanisław Jastrzębski, Mirosław Milewski Krzysztof Mórawski, Kazimierz Węgiel i Kazimierz Zazula. Pan Krzysztof Mórawski regularnie bierze udział w zawodach krajowych i międzynarodowych (20 nagród i dyplomów). Jego trofea można było podziwiać podczas Dni Działkowca w 2007 r.

Koło Kobiet - istniało już w 1966 r. - organizowało pogadanki i święta.
Komisja Socjalna Kobiet
- od 1970 r., zastąpiła Koło Kobiet - organizuje święta i oprawę uroczystości, a także wspiera Zarząd w jego działaniach informacyjnych, gospodarczych i ekologicznych. Czytaj więcej o Komisjach.

Komisja Fachowa/Gospodarcza - od 1970 r. - kierowana przez zastępcę prezesa oraz gospodarzy ogrodu, kontroluje sprawy gospodarcze, naprawy, usługi i użytkowanie sprzętu. Czytaj więcej o Komisjach.

Konkursy, współzawodnictwo, odznaczenia

Konkursy ogrodowe - od 1959 r. Regularnie organizowane na podstawie przeglądów Komisji Lustracyjnych i Konkursowych.

Odznaczenia POD/PZD - od 1959 r.

Udział w konkursach okręgowych i dzielnicowych - od 1964 r.
Dyplomy przyznane naszemu ogrodowi można zobaczyć w dziale Konkursy okręgowe i krajowe.

 

 

 

 

Inne

Kronika-Kalendarium - od 1953 r., wykonana w latach 1973 (zaginęła), 1999-2001, 2011.
Archiwum
- od 1954 r., uporządkowane 2010-2012, czytaj więcej o Archiwum.
Biblioteczka
- od 1980 r., uporządkowana w 1999 r., czytaj więcej o Biblioteczce.
Mini Gazetka SSI
- od 2004 r., czytaj więcej o Mini Gazetce.
Historia ROD "Pokój" od 1953 r. i Ogrodów Węzła Kolejowego 1932-1953 r. wraz z historią ROD "Gaje" - napisana w 2010-2012 r., czytaj Historię.
Strona internetowa
- od 10.2010 r.

Powrót do góry