Rodzinny Ogród Działkowy "Pokój" we Wrocławiu

O nas - Historia


Od autora/Polskie tradycje ogrodnicze 1823-2005   
Lata 1926-1945 Niemieckie ogrody działkowe węzła stacji Wrocław Główny   
Lata 1945-1953 Historia ogrodów "Gaje" i "Pokój". Węzeł Wrocław Główny  
Lata 1953-1963 Założenie i budowa POD "Pokój". Tradycje kolejowe  
Lata 1964-1979 Rozwój i stabilizacja  
Lata 1980-1995 Czas zmian  
Lata 1996-2012 Szanse i zagrożenia/Zakończenie   
Kadencje władz   

Kadencje władz 1945-1953

1945-1953 r. - zniszczony wojną teren naszego ogrodu był pod zarządem Związku Towarzystw Ogrodów i Osiedli Działkowych Okręgu Dolnośląskiego powstałego w 1947 r. w miejsce Towarzystwa Pracowników Kolejowych Dzierżawców Ogrodów Działkowych we Wrocławiu (zał. 1945), które z kolei podlegało Okręgowemu Związkowi Towarzystw Ogrodów Działkowych we Wrocławiu.

1947-1949 - Zarząd Towarzystwa Pracowników Kolejowych Dzierżawców Ogrodów Działkowcyh:
Władysław Janelli - przewodniczący
Jan Mandat - zastępca przewodniczącego
Wanda Laskowska - 1 sekretarz
Adolf Reichenbach - 2 sekretarz.

20.11.1949 - Walne zebranie członków Samorządu Pracowniczych Ogrodów Działkowych PKP Wrocław Główny:
Wacław Pasieka - przewodniczący.

Komisja Likwidacyjna Towarzystwa POD PKP dokonuje podziału majątku i terenów ogrodów poniemieckich oraz przyznanych przez prezydium rządu dla kolejowych POD między wydzielone grupy ogrodów. Walne Zebranie nadaje nazwy grupom ogrodów. Stare poniemieckie kolonie "Zaroślak" i "Pszczółka" wchodzą w skład grupy POD "Gaje". Kolonia "Zaroślak" oraz zniszczone w czasie wojny działki na przedłużeniu kolonii "Pszczółka" przy parowozowni mają być zlikwidowane. Zapada decyzja o utworzeniu dla nich ogrodu zastępczego pod nazwą Przyzakładowe POD Węzła PKP Wrocław Głowny Towarowy im. Pokój w miejscu przyznanym przez prezydium rządu - na terenie poniemieckiego obozu jenieckiego przy ul. Pięknej. Towarzystwo za pośrednictwem organów socjalnych DOKP przyznaje pierwsze działki kolejarzom i rozpoczyna porządkowanie terenu POD "Pokój". Funkcję zarządu pełni dotychczasowy zarząd Towarzystwa POD PKP, ale faktycznie na nowym terenie organizuje się już społeczność ze swoimi przedstawicielami, których powołano w decyzji lokalizacyjnej w 1953 r. na pierwszy Samorząd. Przyjmowani są działkowicze migrujący głównie z kolonii "Zaroślak" i "Pszczółka". Nieraz rodzice posiadali działki w POD "Gaje" przy parowozowni a ich dzieci lub krewni pracujący również na kolei w POD "Pokój". Dowodzą tego też nazwiska działaczy w obu ogrodach oraz korespondencja między ogrodami.

1949-1953 - Pierwszy nieformalny samorząd nowego ogrodu przy ul. Pięknej:
Władysław Perz - przewodniczący
Kazimierz Pilichowski - zastępca.
Niektórzy pierwsi koloniści:
Rdułtowski, Niwczyk, Cholicki, Stawik, Szczurowski, Sroka, Dolata, Żumirski.

Kadencje władz od lokalizacji w 1953 r.

01.12.1953 r. Zarząd I kadencji 2 lata (01.12.1953-06.10.1955):
Władysław Perz - przewodniczący
Kazimierz Pilichowski - sekretarz, skarbnik.

06.10.1955 r. Zarząd II kadencji 2,5 roku (06.10.1955-22.04.1958):
Franciszek Holicki - przewodniczący
Józef Hrycak - zastępca przewodniczącego
Marian Sroka - sekretarz
Marian Niwczyk - zastępca sekretarza
Kazimierz Pilichowski - skarbnik
Kazimierz Stawik - zastępca skarbnika
Kazimierz Gromek - gospodarz.
Komisja Rewizyjna:
Stanisław Krupa - przewodniczący
Kazimierz Szczurowski - sekretarz
Roman Kołodziejczyk - członek komisji
Pelagia Pańczuk - zastępca
Tadeusz Lejowski - zastępca
Józef Dolata - zastępca.

22.04.1958 r. Zarząd III kadencji 1,5 roku (22.04.1958-10.10.1959):
Jan Mostek - przewodniczący
Franciszek Chrzanowski - zastępca przewodniczącego
Kazimierz Gromek - gospodarz
Kazimierz Pilchowski - skarbnik
Marian Sroka - sekretarz.
Komisja Rewizyjna:
Kazimierz Stawik - przewodniczący
Franciszek Drygas - członek
Jan Mazur - członek.

10.10.1959 r. Zarząd IV kadencji 1,5 roku (10.10.1959-26.03.1961):
Jan Żumirski - przewodniczący
Stanisław Baranek - zastępca I
Kazimierz Szczurowski - sekretarz, zastąpił Tadeusza Czecha
Maria Żumirska - zastępca sekretarza
Kazimierz Pilichowski - skarbnik
Jan Urbanek - gospodarz, zastąpił Tadeusza Banasiaka
Herbert Rzymiański - zastępca gospodarza
Stanisław Fąferek - zastępca gospodarza.
Komisja Rewizyjna:
Stawik Kazimierz - przewodniczący
Franciszek Drygas - członek
Jan Mazur - członek.
Komisja Rozjemcza:
Tadeusz Banasiak - przewodniczący, zastąpił Kazimierza Szczurowskiego
Józef Staniszewski - członek, zastąpił Jana Mostka
Roman Kołodziejczyk - członek, zastąpił Jana Urbanka
Herbert Rzymiański - członek, rezygnacja
Lucyna Marlich - członek, rezygnacja
Franciszek Tomczak - członek, rezygnacja
Stefan Gutowski - członek, rezygnacja.

26.03.1961 r. Zarząd V kadencji 1 rok (26.03.1961-20.02.1962):
Lubomir Dziewulski - przewodniczący
Stanisław Brzózka - zastępca przewodniczącego
Tadeusz Waszkiewicz - zastępca przewodniczącego
Stefan Mól - sekretarz
Kazimierz Pilichowski - skarbnik.
Zastępcy:
Władysław Matuszczak
Edward Kądzielski
Wacław Szmyt
Sławiński Marian - zastępca gospodarza
Mieczysław Szewczyk - zastępca gospodarza
Tadeusz Banasiak - gospodarz.
Komisja Rewizyjna:
Lucjan Michta - przewodniczący
Stefan Podruczny - członek
Pan Król - członek
Wojciech Nawrot - członek
Franciszek Wielogróski - członek
Kazimiera Grzegorzewska - członek.
Komisja Rozjemcza:
Antoni Piętka - przewodniczący
Władysław Perz - członek
Jan Urbaniak - członek
Kazimierz Stawik - członek
Marcin Markowicz - członek.

20.02.1962 r. Zarząd VI kadencji 2 lata (20.02.1962-09.02.1964):
Kazimierz Kozieradzki - przewodniczący
Steciuk Stanisław - zastępca przewodniczącego
Kazimierz Stawik - zastępca przewodniczącego
Władysław Śliwiński - sekretarz, zrezygnował w 1963 r.
Jan Żumirski - sekretarz, dokooptowany w 1963 r.
Marian Niwczyk - skarbnik
Tadeusz Waszkiewicz - gospodarz  cześć zachodnia
Paweł Skrocki - gospodarz cześć wschodnia
Lubomir Dziewulski - gospodarz
Kazimierz Pilichowski - gospodarz, dokooptowany w 1963 r.
Paweł Skrocki - gospodarz, dokooptowany w 1963 r.
Mieczysław Szewczyk - członek
Henryk Biadoń - członek.
Komisja Rewizyjna:
Bolesław Malinowski - przewodniczący
Jan Mazur - członek
Jan Gosławski - członek
Zbigniew Bagnowski - członek
Władysław Matuszczak - członek.
Komisja Rozjemcza:
Stanisław Baranek - przewodniczący
Marian Sroka - członek
Piotr Rybak - członek
Halina Żyburtowicz - członek
Stanisław Brzózka - członek.

09.02.1964 Zarząd VII kadencji 2 lata (09.02.1964-23.01.1966):
Kazimierz Kozieradzki - przewodniczący
Kazimierz Stawik - zastępca przewodniczącego
Jan Żumirski - sekretarz
Władysław Śliwiński - zastępca sekretarza
Marian Niwczyk - skarbnik
Kazimierz Szczurowski - zastępca skarbnika, dokooptowany w 1965 r.
Tadeusz Waszkiewicz - gospodarz
Józef Skrocki - zastępca gospodarza
Mieczysław Szewczyk - gospodarz
Kazimierz Pilichowski - zastępca gospodarza
Henryk Biadoń - członek zarządu
Emil Kotowski - członek zarządu, dokooptowany w 1965 r.
Komisja Rewizyjna:
Bolesław Malinowski - przewodniczący
Jan Mazur - członek
Jan Gosławski - członek
Zbigniew Bagnowski - członek
Władysław Matuszczak - członek.
Stefan Pawłowski - członek, dokooptowany w 1965 r.
Komisja Rozjemcza:
Stanisław Baranek - przewodniczący
Marian Sroka - członek
Piotr Rybak - członek
Halina Żyburtowicz - członek
Stanisław Brzózka - członek.

23.01.1966 r. Zarząd VIII kadencji 3 lata (23.01.1966-26.01.1969):
Kazimierz Kozieradzki - przewodniczący
Kazimierz Stawik - zastępca przewodniczącego
Maria Szczurowska - księgowa
Zbigniew Bagnowski - sekretarz
Marian Niwczyk - skarbnik I
Kazimierz Szczurowski - skarbnik II
Maria Szczurowska - księgowa.
Gospodarze i członkowie Komisji Fachowo-Szkoleniowej:
Władysław Śliwiński
Mieczysław Szewczyk
Józef Skrocki
Kazimierz Pilichowski
Komisja Rewizyjna:
Bogdan Lalacz
Jan Gosławski
Ludwik Góźdź
Stefan Gutowski
Bolesław Malinowski
Szczepan Podruczny - zastępca
Józef Ścigała - zastępca.
Komisja Rozjemcza:
Tadeusz Benedyczak
Tadeusz Banasiak
Franciszek Dziczkaniec
Tadeusz Waszkiewicz
Mieczysław Pawlik
Henryk Chocimski
Stanisław Fornal - zastępca
Franciszek Wielogórski - zastępca
Antoni Minkiewicz - zastępca.
Komisja Kobiet:
Kazimiera Grzegorzewska
Marta Bury
Józefa Ganczuk.
Komisja Współzawodnictwa:
Jan Żumirski
Mieczysław Szewczyk
Józef Skrocki
Antoni Rak.
Delegaci wojewódzcy:
Kazimierz Kosieradzki
Mieczysław Szewczyk.

26.01.1969 r. Zarząd IX kadencji 3 lata (26.01.1969-23.01.1972):
Kazimierz Kozieradzki - przewodniczący
Kazimierz Stawik - zastępca przewodniczącego
Paweł Błażejewski - sekretarz
Marian Niwczyk - skarbnik
Mieczysław Szewczyk - gospodarz
Józef Skrocki - gospodarz
Kazimierz Pilichowski - gospodarz
Halina Żyburtowicz - członek
Stanisława Farsewicz - członek
Władysław Śliwiński - członek
Kazimierz Ignarski - zastępca członka
Tadeusz Waszkiewicz - zastępca członka
Maria Szczurowska - księgowa.
Komisja Rewizyjna:
Bogdan Lalacz - przewodniczący
Bolesław Malinowski - zastępca przewodniczącego
Stefan Gutowski - sekretarz
Jerzy Rdłutowski - członek
Władysław Delimat - członek
Jan Gosławski - zastępcza członka.
Komisja Rozjemcza:
Stanisław Strzelecki - przewodniczący
Edward Smektała - zastępca przewodniczącego I
Józef Hrycak - zastępca przewodniczącego II
Jan Żumirski - członek
Perz Władysław - członek
Jan Urbanek - członek
Stanisław Brzózka - sekretarz.
Komisja Kobiet:
Stanisława Frasewicz - przewodnicząca
Agnieszka Ignarska
Marta Bury
Maria Baranek
Janina Bernatowicz
Julia Huńko
Jadwiga Deka
Bolesława Waszkiewicz
Irena Woźniak
Halina Żyburtowicz
Helena Biadoń
Janina Nawrocka
Janina Mazur
Wanda Śliwińska.

23.01.1972 r. Zarząd X kadencji 4 lata (23.01.1972-14.03.1976):
Kazimierz Kozieradzki - prezes
Kazimierz Stawik - zastępca prezesa
Tadeusz Waszkiewicz - sekretarz
Marian Niwczyk - skarbnik
Mieczysław Szewczyk - gospodarz
Kazimierz Pilichowski - gospodarz
Stanisława Frasewicz - członek zarządu, przewodnicząca Komisji Kobiecej
Kazimierz Ignarski - członek
Edward Kądzielski - członek
Edward Bernatowicz - zastępca członka
Jan Karbowski - zastępca członka
Maria Szczurowska - księgowa.
Komisja Rewizyjna:
Bogdan Lalacz - przewodniczący
Stefan Gutowski - zastęcpa
Bolesław Malinowski - członek
Władysław Perz - członek
Marian Sławiński - członek
Stanisław Krajewski - zastępca członka
Stanisław Brzózka - zastępca członka.
Komisja Rozjemcza:
Stanisław Strzelecki - przewodniczący
Władysław Delimat - sekretarz
Stanisław Żurowski - członek
Joanna Tendyk - członek
Mieczysław Filipek - zastępca członka.
Komisja Socjalna Kobiet:
Maria Knara - przewodnicząca
Halina Rydzik
Kazimiera Machura
Bolesława Waszkiewicz
Agnieszka Ignarska
Janina Bernatowicz
Julia Huńko
Irena Woźniak
Maria Rusiecka
Danuta Lubin.
Delegaci wojewódzcy:
Kazimierz Kozieradzki
Kazimierz Stawik.

14.03.1976 r. Zarząd XI kadencji 4 lata (14.03.1976-10.02.1980):
Kazimierz Stawik - prezes
Władysław Perz - zastępca przewodniczącego
Jerzy Rdułtowski - zastępca przewodniczącego
Tadeusz Waszkiewicz - sekretarz
Marian Niwczyk - skarbnik
Maria Knara - członek
Szczepan Podruczny - członek
Wiktor Muszak - członek
Mieczysław Szewczyk - członek
Antoni Tomasiewicz - księgowy.
Gospodarze:
Józef Skrodzki - gospodarz części głównej (stary ogród)
Stanisław Nidecki - gospodarz kolonii „Brochów” (nowy ogród)
Kazimierz Pilichowski - zastępca gospodarza.
Komisja Rewizyjna:
Henryk Mikołajczyk - przewodniczący
Stefan Gutowski - zastępca
Marian Sroka - członek
Lubomir Dziewulski - członek
Zygmunt Bogusz - członek.
Komisja Rozjemcza:
Stanisław Baranek - przewodniczący
Mieczysław Foluszny - członek
Feliks Jakubowski - członek
Mieczysław Filipek - członek
Joanna Tyndyk - członek.
Komisja Socjalna Kobiet:
Maria Knara - przewodnicząca
Kazimiera Machura
Halina Rydzik
Bolesława Waszkiewicz
Agnieszka Ignarska
Julia Huńko
Irena Woźniak
Janina Bernatowicz.

10.02.1980 r. Zarząd XII kadencji 4 lata (10.02.1980-18.03.1984):
Kazimierz Stawik - prezes do 1982 r.
Władysław Perz - zastępca I, prezes od 1982 r.
Szczepan Podruczny - zastępca II
Tadeusz Waszkiewicz - sekretarz
Marian Niwczyk - skarbnik
Maria Knara - członek, przewodnicząca Komisji Kobiet
Feliks Jakubowski – członek do 1981 r., przewodniczący Komisji Współzawodnictwa
Kazimierz Pilichowski - członek
Lubomir Dziewulski - członek
Jerzy Rdułtowski - członek, członek Komisji Lustracyjnej
Mieczysław Szewczyk - od 1983 r.
Antoni Tomasiewicz - księgowy.
Gospodarze:
Tadeusz Banasiak - gospodarz część główna (stary ogród)
Stefan Mól - gospodarz część główna (stary ogród), członek Komisji Lustracyjnej
Stanisław Nidecki - gospodarz kolonia „Brochów” (nowy ogród), przewodniczący Komisji Lustracyjnej
Komisja Rewizyjna:
Jerzy Gutowski - przewodniczący do 1983 r.
Marian Sroka - członek do 1983 r.
Zygmunt Bogusz - członek do 1983 r.
Krystyna Łuszczyńska - od 1983 r.
Stanisław Makowski - od 1983 r.
Marian Smyk - od 1983 r.
Komisja Rozjemcza:
Stanisław Brzózka - przewodniczący
Władysław Delimat - członek
Mieczysław Filipek - członek
Mieczysław Foluszny - członek
Feliks Jakubowski - członek od 1981 r., przewodniczący Komisji Współzawodnictwa
Komisja Lustracyjna:
Stanisław Nidecki - przewodniczący, gospodarz kolonia „Brochów” (nowy ogród)
Jerzy Rdułtowski - członek Zarządu, członek komisji
Stefan Masztalerz - członek.
Komisja Socjalna:
Maria Knara - przewodnicząca, członkini Zarządu
Kazimiera Machura
Halina Rydzik
Bolesława Waszkiewicz
Agnieszka Ignarska
Julia Huńko
Irena Woźniak
Janina Bernatowicz
Maria Rusiecka - od 1983 r.
Delegat wojewódzki:
Tadeusz Waszkiewicz.

18.03.1984 r. Zarząd XIII kadencji 4 lata (18.03.1984-22.03.1988):
Feliks Jakubowski - prezes
Władysław Perz - zastępca I do 07.1985 r., skarbnik od 07.1985 r.
Paweł Błażejewski - zastępca I od 05.1985 r.
Julian Szafert - zastępca II do 09.1985 r.
Marian Niwczyk - skarbnik do 01.1985 r.
Tadeusz Waszkiewicz - sekretarz
Edward Taracha - członek
Bronisław Grocholski - członek
Antoni Tomasiewicz - członek
Maria Knara - członkini, przewodnicząca Komisji Socjalnej
Antoni Tomasiewicz - księgowy do stycznia 1987 r.
J. Szymczak - księgowy od stycznia 1987 r.
Gospodarze:
Stanisław Brzózka - gospodarz kolonia „Brochów”
Franciszek Drygas - gospodarz część główna
Mieczysław Szewczyk - gospodarz część główna, do 05.1985 r.
Tadeusz Banasiak - gospodarz część główna, do 09.1985 r.
Julian Szafert - gospodarz część główna, od 09.1985 r.
Komisja Rewizyjna:
Stefan Gutowski - przewodniczący
Zygmunt Bogusz - członek
Weronika Łuszczyńska - członek
Stanisław Makowski - członek.
Komisja Rozjemcza:
Jerzy Rdułtowski - przewodniczący
Stanisław Nidecki - członek.
Komisja Lustracyjna:
Jerzy Rdułtowski - przewodniczący
Julian Szafert - członek, gospodarz
Kazimierz Pilichowski - członek.
Komisja Socjalna:
Maria Knara - przewodnicząca
Kazimiera Machura
Bolesława Waszkiewicz
Agnieszka Ignarska
Irena Woźniak
Janina Bernatowicz
Maria Rusiecka.

22.03.1988 r. Zarząd XIV kadencji 4 lata (03.1988-25.04.1992):
Paweł Błażejewski - prezes
Feliks Jakubowski - zastępca
Tadeusz Waszkiewicz - sekretarz
Władysław Perz - skarbnik do stycznia 1991 r., rezygnacja z powodu choroby
Michał Palczyk - członek, skarbnik od stycznia 1991, rezygnacja w maju 1991
Teresa Żochowska - skarbniczka od maja 1991 r.
Franciszek Drygas - członek
Adam Banaszak - członek, zastąpiony
Andrzej Machura - członek
Edward Ożygar - członek
Jan Płaza - członek
J. Szymczak - księgowy.
Gospodarze:
Henryk Biadoń - gospodarz strony zachodniej
Franciszek Drygas - gospodarz strony wschodniej, rezygnacja w 1989 r.
Lubomir Dziewulski - gospodarz strony wschodniej od 1989 r., członek Komisji Lustracyjnej
Stanisław Brzózka - gospodarz kolonii „Brochów”.
Komisja Rewizyjna:
Stefan Gutowski - przewodniczący
Weronika Łuszczyńska - zastępca
Marian Dolata - członek
Antoni Płasiewicz - członek.
Komisja Rozjemcza:
Wacław Koziej - przewodniczący
Stanisław Nidecki - członek
Edward Taracha - członek
Józef Słowiński - członek.
Komisja Lustracyjna:
Rdułtowski Jerzy - przewodniczący do maja 1991
Edward Taracha - przewodniczący od maja 1991.
Edward Ożygar - członek
Lubomir Dziewulski - członek, gospodarz strony wschodniej od 1989 r.
Komisja Socjalna:
Maria Knara - przewodnicząca
Danuta Lubin - zastępca
Bolesława Waszkiewicz
Agnieszka Ignarska
Irena Woźniak
Janina Bernatowicz
Jadwiga Skrobańska.

25.04.1992 r. Zarząd XV kadencji 4 lata (25.04.1992-21.04.1996):
Paweł Błażejewski - prezes
Feliks Jakubowski - zastępca
Tadeusz Waszkiewicz- sekretarz do 04.1995 r.
Adam Banaszak - sekretarz od 04.1995 r.
Marian Dolata - sekretarz we wrześniu 1995 r.
Irena Błażejewska - sekretarz w 1996 r.
Teresa Żochowska - skarbnik
Bożena Józefowska - księgowa.
Gospodarze:
Henryk Biadoń - gospodarz części głównej
Antoni Soczewka - gospodarz części głównej
Władysław Perz - gospodarz kolonii "Brochów"
Komisja Rewizyjna:
Stefan Gutowski - przewodniczący, rezygnacja w 1992 r.
Weronika Łuszczyńska - członek
Marian Dolata - członek.
Komisja Rozjemcza:
Stanisław Nidecki - przewodniczący
Wacław Koziej - członek
Józef Słowiński - członek.
Komisja Lustracyjna:
Edward Taracha - przewodniczący
Edward Ożygar - członek
Zygmunt Szatkowski - członek.
Komisja Socjalna:
Maria Knara - przewodnicząca w 1992 r.
Danuta Lubin- przewodnicząca od 1992 do 1993 r.
Zdzisława Korczowska - przewodnicząca od 1993 r.
Bolesława Waszkiewicz
Agnieszka Ignarska
Irena Woźniak
Janina Bernatowicz
Jadwiga Skrobańska
Anna Socha - od 1994 r.

21.04.1996 r. Zarząd XVI kadencji 4 lata (21.04.1996-29.04.2001):
Tadeusz Netczuk - prezes
Czesław Kaliszczak - zastępca, rezygnacja
Zenon Leszczyński (kol. Brochów) - zastępca prezesa,
zastąpił Pana Kaliszczaka
Ludmiła Rdułtowska - sekretarz do 08.1997 r.
Teresa Chocimska - sekretarz od 08.1997 r., zastąpiła
Panią Ludmiłę Rdułtowską
Teresa Żochowska - skarbnik
Kazimierz Zazula - skarbnik, zastąpił Panią Teresę
Żochowską
Ryszard Czarny - członek Zarządu do 1999 r.
Stanisław Jastrzębski - członek Zarządu
Bożena Józefowska - księgowa.
Gospodarze:
Henryk Biadoń do 2000 r.
Antoni Soczewka do 2000 r.
Henryk Chocimski od 2000 r.
Antoni Buryniewicz (kol. Brochów) do 1999 r.
Jerzy Milewski (kol. Brochów), od 1999 r. zastąpił Antoniego Buryniewicza.
Komisja Rewizyjna:
Józef Musiałowski - przewodniczący
Zenon Leszczyński - członek komisji
Antoni Błądek - członek komisji, za Zenona Leszczyńskiego
Tadeusz Michalczak - członek komisji
Kazimierz Ignarski - członek komisji do 2000 r., za Tadeusza Michalczaka
Stanisław Tenderenda od 2000 r.
Komisja Rozjemcza:
Stanisław Nidecki - przewodniczący
Józef Słowiński - członek komisji
Jerzy Milewski (kol. Brochów) - członek komisji, gospodarz.
Komisja Lustracyjna:
Stanisław Nidecki - przewodniczący.
Mieczysław Filipek
Ryszard Czarny
Stanisław Jastrzębski.
Komisja Socjalna:
Danuta Lubin - przewodnicząca do 1996
Zdzisława Korczowska do 1996
Genowefa Molis od 1997 do 1998
M. Caputa od 1997
Urszula Łukasiewicz w 1998
Anna Socha do 1997
Małgorzata Migała od 1998
Halina Czerwińska od 1998.

29.04.2001 r. Zarząd XVII kadencji 5 lat (29.04.2001-23.04.2006):
Marian Dolata - prezes
Tadeusz Netczuk - zastępca prezesa
Teresa Chocimska - sekretarz
Kazimierz Zazula - skarbnik
Stanisław Jastrzębski - członek zarządu, przewodniczący Komisji Lustracyjnej
Stanisław Tenderenda - członek zarządu
Bożena Józefowska - księgowa.
Gospodarze:
Henryk Chocimski
Krzysztof Mórawski
Jerzy Milewski (kol. Brochów)
Ryszard Stopczyński do 2005 r.
Kazimierz Ignarski do 2001 r.
Komisja Rewizyjna:
Waldemar Mieszkowski - przewodniczący
Józef Musiałowski - sekretarz do 2002 r.
Krzysztof Mórawski do 2002 r.
Jan Zbierak do 2002 r.
Regina Olejnik od 2002 r.
Elżbieta Winogradzka od 2002 r.
Komisja Rozjemcza:
Stanisław Nidecki - przewodniczący, sekretarz Komisji Lustracyjnej
Józef Słowiński - sekretarz
Paweł Błażejewski.
Komisja Lustracyjna:
Stanisław Jastrzębski - przewodniczący, członek Zarządu
Stanisław Nidecki - sekretarz, przewodniczący Komisji Rozjemczej.
Komisja Ochrony Środowiska:
Stanisław Jastrzębski
Stanisław Nidecki
Henryk Chocimski.

23.04.2006 r. Zarząd XVIII kadencji 4 lata (23.04.2006-25.04.2010):
Tadeusz Netczuk - prezes
Waldemar Mieszkowski - zastępca prezesa
Kazimierz Zazula - skarbnik do 2009
Michał Różycki - skarbnik w 2009 (na krótko zastąpił Pana Kazimierza Zazulę)
Danuta Zbierak - skarbnik 2009-2010 (zastąpiła Pana Michała Różyckiego)
Stanisław Jastrzębski - członek zarządu do 2009
Krzysztof Mórawski - członek zarządu, gospodarz
Gabriela Kołodziej - księgowa.
Gospodarze:
Krzysztof Mórawski
Kazimierz Mularczyk
Waldemar Ścigała (za Pana Kazimierza Mularczyka)
Jerzy Milewski (kol. Brochów).
Komisja Rewizyjna:
Józef Musiałowski - przewodniczący do 2008
Władysława Czupryna - przewodnicząca od 2008 (zastąpiła Pana Józefa Musiałowskiego)
Kazimierz Ignarski - członek komisji
Antoni Błądek - członek komisji.
Komisja Rozjemcza:
Józef Słowiński - przewodniczący do 2008
Bożena Traczyk - przewodnicząca (zastąpiła Pana Józefa Słowińskiego)
Radosław Smużniak - członek komisji do 2009.

25.04.2010 r. Zarząd XIX kadencji 5 lat (25.04.2010-25.04.2015) wydłużona ze względu na zmianę prawną funkcjonowania ogrodów - nową ustawę o ROD:
Tadeusz Netczuk - prezes
Waldemar Mieszkowski - zastępca prezesa
Paweł Błażejewski - sekretarz do 2011
Renata Hejda - sekretarz od 2011
Danuta Zbierak - skarbnik
Gabriela Kołodziej - księgowa
Krzysztof Mórawski - członek zarządu do 2011, gospodarz do 2011.
Gospodarze:
Krzysztof Mórawski do 2011
Waldemar Ścigała od 2011
Michał Różycki (za Pana Waldemara Ścigałę) do 27.06.2011
Jerzy Milewski (kol. Brochów).
Komisja Rewizyjna:
Władysława Czupryna - przewodnicząca
Piotr Magierowski - sekretarz od 26.04.2014 
Józef Musiałowski (+15.08.2012) - sekretarz do 15.08.2012, 2012-2014 vacat
Ryszard Surmacewicz - członek komisji.
Komisja Rozjemcza:
Od 23.10.2014 r. na mocy nowego statutu, komisje rozjemcze w PZD ulegają rozwiązaniu. Zarząd ROD może powoływać doraźne komisje do rozwiazywania sporów, np. Komisję Rozjemczą:
Bożena Traczyk - przewodnicząca
Helena Sikorska - sekretarz
Antoni Jodkiewicz - członek.
Komisja Lustracyjna:
Paweł Błażejewski - przewodniczący, Sekretarz Zarządu
Antoni Jodkiewicz - zastępca
Krzysztof Mórawski - członek, gospodarz, członek Zarządu, Instruktor Ogrodowy SSI, do 2011
Waldemar Ścigała - członek, gospodarz, członek Zarządu, od 2011
Jerzy Milewski - członek, gospodarz kolonii "Brochów".
Rozszerzona Komisja Lustracyjna:
Paweł Błażejewski - przewodniczący
Władysława Czupryna - zastępca
Danuta Zbierak - sekretarz
Helena Sikorska - członkini
Bożena Traczyk - członkini.
Komisja Socjalna:
Danuta Zbierak - przewodnicząca, Skarbnik
Helena Sikorska - sekretarz
Bożena Traczyk - członkini
Władysława Czupryna - członkini.
Komisja Ekologiczna:
Tadeusz Netczuk - przewodniczący
Władysława Czupryna - zastępca
Danuta Zbierak - sekretarz
Helena Sikorska - członkini
Bożena Traczyk - członkini.

25.04.2015 r. Zarząd XX kadencji 4 lata (25.04.2015-2019):
Tadeusz Netczuk - prezes, członek OZ PZD we Wrocławiu, instruktor krajowy SSI
Waldemar Mieszkowski - zastępca prezesa, instruktor okręgowy SSI
Ryszard Czarny - sekretarz
Danuta Zbierak - skarbnik, instruktor okręgowy SSI
Helena Sikorska - członkini Zarządu, instruktor ogrodowy SSI
Bożena Traczyk - członkini Zarządu
Milewski Jerzy - członek Zarządu, gospodarz kol. "Brochów"
Gabriela Kołodziej - księgowa.
Gospodarze:
Waldemar Ścigała - gospodarz kol. "Stary Ogród"
Jerzy Milewski - gospodarz kol. "Brochów", członek Zarządu.
Komisja Rewizyjna:
Władysława Czupryna - przewodnicząca
Ryszard Surmacewicz - sekretarz
Antoni Jodkiewicz - członek.
Komisja Lustracyjna:
Bożena Traczyk - przewodnicząca
Helena Sikorska - sekretarz
Antoni Jodkiewicz - członek
Jerzy Milewski - członek, członek zarządu, gospodarz kolonii "Brochów"
Waldemar Ścigała - członek, gospoadrz kolonii "Stary Ogród"
Ryszard Surmacewicz - członek.
Komisja Socjalna:
Danuta Zbierak - przewodnicząca, skarbnik zarządu
Helena Sikorska - sekretarz
Bożena Traczyk - członkini
Władysława Czupryna - członkini.
Komisja Ochrony Środowiska (Ekologiczna):
Tadeusz Netczuk - przewodniczący, prezes zarządu, instruktor krajowy SSI
Danuta Zbierak - sekretarz, skarbnik zarządu, instruktor okręgowy SSI
Helena Sikorska - członkini, instrukto ogrodowy SSI
Bożena Traczyk - członkini
Waldemr Mieszkowski - członek, zastępca prezesa zarządu, instruktor okręgowy SSI.

Powrót do góry