Rodzinny Ogród Działkowy "Pokój" we Wrocławiu

O nas - Plan Ogrodu


Aktualny plan ROD "Pokój"

Aktualnie na terenie ogrodu nie ma wolnych działek do przyznania od ręki. Szczegółowe informacje o procedurze nabycia prawa do działki, ewentualnie członkostwa w PZD, znajdują Państwo w zakładce O Nas.

Plansza nr 1 - Plan Zagospodarowania ROD. Oznaczenia - zgodnie z legendą na planie. Stan na 30.08.2014 r. Podano nową i stara numerację. Nowa numeracja jest wykonywana średnio raz na 25 lat, gdy liczba ubytków bądź zmian w numeracji spowodowanych podziałami i likwidacjami, zbliża się do 1/5 ogólnej liczby numerów. Taki stan rzeczy utrudnia zarządzanie ogrodem. Ostatnia numeracja została wykonana  w 1982 r.


Udostępniamy także plansze tematyczne wyłącznie do celów poglądowych:
Plansza nr 2 -Plan ogrodu na tle ortofotomapy z 2006 r.  [.pdf 9,93 MB]

Plansza nr 3 - Pełna infrastruktura ogrodowa   [.pdf 2,07 MB]
Plansza nr 4 - Stan prawny gruntów, działki geodezyjne   [.pdf 3,16 MB]
Plansza nr 5 - Miejscowe plany zagospodarowania terenu   [.pdf 5,99 MB]
Stara numeracja i częściowe likwidacje   [.pdf 2,48 MB]
Zobacz także plany rozwoju ogrodu od 1953 r. w dziale Stan prawny.

Część główna ROD "Pokój" - sektory A, B tzw. Stary ogród


Większy widok mapy

Kolonia "Brochów" - sektor C tzw. Nowy ogród


Większy widok mapy