Rodzinny Ogród Działkowy "Pokój" we Wrocławiu

O nas - Nasz ogród


Nasza społeczność, lokalizacja i dojazd do ogrodu  
Ogólne informacje  
Teren Ogrodu  
Obecna siedziba Biura Zarządu  
Plac zabaw, kontenery do segregacji odpadów, toaleta  
Budynek gospodarczy i dawne biuro   
Schron przeciwlotniczy   
Ujęcia wody - studnie "abisynki"    
Parking   
Aleje    

Nasza społeczność, lokalizacja i dojazd do ogrodu

Rodzinny Ogród Działkowy im. Pokoju położony jest w południowo-wschodniej części Wrocławia. Składa się z dwóch terenów: głównego, położonego przy al. Armii Krajowej ("Stary Ogród") oraz kolonii "Brochów" ("nowy ogród"), położonej przy ul. Wiaduktowej w Brochowie. Na ogrodzie znajdują się 232 działki, które użytkuje ok. 250 rodzin, 279 członków, a korzysta z nich ok. 700 wrocławian. Obecnie nasze działki uprawiają przedstawiciele wszystkich społeczności Miasta Wrocławia od pracowników fizycznych, biurowych, urzędników, rzemieślników aż po nauczycieli, naukowców, prawników i lekarzy.


Większy widok mapy

Dziś działki stanowią miłą odskocznię od zgiełku i przygnębiającej atmosfery osiedli blokowych oraz ciasnych substandartowych mieszkań. Szczególne znaczenie mają dla starszego pokolenia, które nieaktywne już zawodowo, może być na tym skrawku ziemi aktywne fizycznie. Coraz częściej działkowcami stają się młode małżeństwa z dziećmi, zamieszkujace otaczające ogród nowe osiedla wielorodzinne.Większy widok mapy

W sąsiedztwie wyhodowanych przez siebie roślin i krzewów ozdobnych można odpocząć w towarzystwie dzieci i wnuków, w ciszy i spokoju. Są zatem jednym z miejsc aktywizacji, gdzie nie znane jest pojęcie wykluczenia społecznego. Najlepszym tego dowodem są Dni Działkowca, które od wielu lat odwiedzają wszystkie pokolenia. Sporą część naszej społeczności stanowią emeryci i renciści. Dzięki aktywnemu trybowi życia zachowują sprawonść i pogodę ducha. Są wsród nas osoby, które dawno przekroczyły 80. i 90. lat.Z roku na rok przybywa też młodych ludzi w wieku 30-40 lat. 

Samochodem można dojechać do nas z węzła drogowego ul. Krakowskiej i al. Armii Krajowej (DK94), stanowiącej południową część śródmiejskiej obwodnicy Wrocławia. Wejścia na teren ogrodu znajdują się od strony al. Armii Krajowej obok Wojewódzkiego Urzędu Pracy - wejście główne oraz od strony ul. Pięknej. Ponadto dojechać można tramwajem linii 8, a także autobusami dziennymi 100, 125, 134, 145 i 325 oraz autobusem nocnym 245.
Do Kolonii "Brochów" można dojechać ul. Wiaduktową od strony Tarnogaju w kierunku Brochowa oraz ul. Konduktorską od strony Jagodna. Można też dojechać autobusem dziennym linii 133 oraz nocnym 245.

Ogólne informacje

Poprzednik naszego ogrodu powstał w latach 1927-1932  przy założonym przed 1926 r. ogrodem szkolnym na rogu ulicy Nyskiej i Jesionowej we Wrocławiu. Przy ul. Jesionowej/Nyskiej była pierwsza lokalizacja poniemieckiego ogrodu (Schrebergarten) przeznaczonego dla mieszkańców osiedla kolejowego przy ul. Nyskiej i Paczkowskiej. Czytaj więcej o przedwojennym ogrodzie. W tej lokalizacji powojenna kolonia "Zaroślak" w POD "Gaje" przetrwała do likwidacji w 1966 r. pod budowę "Energopremu". Wielu działkowców z tego ogrodu oraz pracownicy kolejowi parowozowni starali się już od 1949-1952 r. o założenie nowego ogrodu przy parowozowni. W 1953 r. DOKP we Wrocławiu podjął decyzję ws. założenia tymczasowych przyzakładowych POD przy Lokomotywowni Węzła PKP Stacji Wrocław Główny, w miejscu gdzie już od 1947/1949 r. nieliczni pracownicy kolejowi uprawiali ogródki działkowe za zgodą DOKP. 01.12.1953 r. wydano decyzję lokalizacyjną dla POD Węzła PKP im. Pokój Stacji Wrocław Główny jako ogrodu czasowego. Fizyczna organizacja POD oraz intensywne zagospodarowywanie i porządkowanie przekazanego terenu rozpoczęło się wiosną 1954 r. Przeniosło się tu wielu działkowiczów z POD "Gaje". Nowe miejsce było położone przy ul. Pięknej, 200 m na wschód od kolonii "Zaroślak". Według dokumentów nowy ogród stanowił rekompensatę za likwidację starych poniemieckich działek. Czytaj więcej o historii powojennych ogrodów kolejowych węzła Wrocław Główny w naszej historii i na stronach ROD "Gaje".

Ogród powstał na terenie byłego jenieckiego obozu pracy przy lokomotywowni węzła kolejowego. Z zabudowań dawnego obozu pozostał jedynie budynek biura Zarządu - później przebudowany na potrzeby Warsztatów Przyzakładowej Szkoły Kolejowej oraz schron przeciwlotniczy. Znajdowały się tu też liczne gruzowiska-pozostałości po barakach oraz ogrodzeniu obozu. Po nalotach na węzeł kolejowy na terenie ogrodu jeszcze w roku 1954 znajdowały się leje powybuchowe i rowy. Od samego początku nasze ogródki działkowe stanowiły dla niezamożnych pracowników kolejowych niejako rekompensatę za trudne warunki pracy, niskie pensje i brak podstawowych produktów spożywczych. Dziś pełnią one głównie funkcję rekreacyjną dla, nieraz już, trzeciego pokolenia pierwszych "kolonistów". 

Na podstawie decyzji lokalizacyjnej ogród znajdował się na terenie przy ówczesnej ul. Pięknej. Jego powierzchnia wynosiła w 1954 r. 10,5 ha powierzchni całkowitej i 7,5 ha powierzchni uprawnej. Liczba działek już 1959 r. wynosiła 194, natomiast ogród był zaplanowany na 262 działki. W 1981 roku zmieniono lokalizację ogrodu na stałą, po zakończeniu częściowych likwidacji. Od początku lat 1970. przekazano północno-zachodnią część terenu o pow. 1,2 ha na działalność przemysłową w zamian za odtworzenie tej części ogrodu w nowym miejscu. W ten sposób, przy ul. Wiaduktowej na Brochowie powstała kolonia licząca 32 działki. W latach świetności maksymalna powierzchnia całego ogrodu wynosiła 10,7 ha. Obecnie ogród przy ul. Pięknej ma powierzchnię prawie 8,7 ha, kolonia zaś 1,1 ha. Czytaj więcej o historii ogrodu.

Teren Ogrodu

Teren ogrodzony jest wysokim płotem z siatki. Przez środek przebiega dawna droga do Lokomotywowni PKP - obecnie główna aleja. Poprzecznie do niej biegnie aleja prowadząca do warsztatów dawnej przyzakładowej Zawodowej Szkoły Kolejowej. Główne aleje są szerokie i wygrodzone wysokim płotem i bramami.
Drugorzędne alejki posiadają zamykane bramy i furtki. Ogród wyposażony jest w następującą infrastrukturę: parking, wydzieloną pasiekę, ceglany budynek gospodarczy, kontenerowy wagon gospodarczy starego typu, schron przeciwlotniczy, dwa małe stawy, 21 studni "abisynek", kontener na śmieci, dwie toalety przenośne oraz budynek Biura Zarządu ROD. 
Przed przekazaniem budynku w użytkowanie szkole kolejowej w 1959 r., budynek stanowił część ogrodu i służył za magazyn narzędzi działkowych. Kolonia "Brochów" wyposażona jest w murowaną świetlicę, studnię głębinową z siecią wodociągową doprowadzającą wodę do studni z kręgów na każdej alejce i ogródek jordanowski.

Obecna siedziba biura Zarządu

Budynek, w którym mieści się obecnie biuro Zarządu powstał przed II wojną światową lub w jej trakcie. W czasie wojny użytkowano go w celach administracyjnych na potrzeby niemieckiego jenieckiego obozu pracy jaki znajdował się na terenie naszego Ogrodu. W czasie wojny budynek nieznacznie ucierpiał w odróżnieniu od obozowych baraków. Budynek ten wraz z lokalizacją ogrodu przekazano w użytkowanie działkowiczom. 
Od 1958 r. pojawiali się chętni na jego wynajem, m.in. na potrzeby przetwórni rybnej. Skutki takiego sąsiedztwa byłyby jednak przykre dla ogrodu, dlatego też Zarząd odmawiał kolejnym potencjalnym dzierżawcom. Działkowców nie było natomiast stać na wyremontowanie całego budynku na własne potrzeby, dlatego tymczasowo służył im jako magazyn. 
Sytuację tę wykorzystała DOKP, gdy w końcu roku 1958 wystąpiła do Zarządu POD z wnioskiem o przekazanie budynku na potrzeby przyzakładowej Zawodowej Szkoły Kolejowej. Działkowicze wyrazili zgodę, dzięki czemu w 1959 r. nowy użytkownik przebudował budynek i dostosował go do potrzeb szkoły z warsztatem. W latach 60. dostawiono też od zachodniej strony budynku dwa stare wagony osobowe służące za warsztat mechaniczny i szatnię dla uczniów oraz drewniany ganek przed wejściem głównym. 
W roku 1993 w ramach reorganizacji (likwidacji i łączenia) szkół kolejowych szkoła przy ul. Pięknej została zlikwidowana, a jej budynek od tego czasu ulegał stopniowej dekapitalizacji. Ostatnie zajęcia odbyły się tu w 1997 r. Wagony były sukcesywnie rozkradane na złom. Obecnie stanowią dla naszego Ogrodu problem, w dodatku mało atrakcyjny estetycznie. Wkrótce łupem złodziei złomu padły także elementy wyposażenia budynku łącznie z instalacjami elektrycznymi, grzewczymi i armaturą. Skradziona została też część krat okiennych.
Po 1995 r. adaptowano na potrzeby magazynku i biura Zarządu trzy pomieszczenia w budynku dawnej szkoły. Było to podyktowane złym stanem technicznym starego biura zlokalizowanego w wagonie kontenerowym, który użytkowano podczas funkcjonowania dawnej szkoły kolejowej w latach 1964-1993. Od kilkunastu lat Walne Zebrania odbywają się w dużych salach na piętrze w budynku. Dla komfortu starszych działkowiczów Walne Zebrania będą od 2011 roku organizowane w dużej sali na parterze. Z tego względu dzięki społecznej pracy członków Zarządu została ona uporządkowana i odświeżona. Społecznie etapami remontowana jest również elewacja naszego budynku.

Plac zabaw, kontenery do segragacji odpadów, toaleta

Na Dzień Działkowca w 2014 r. Zarząd ROD "Pokój" dla Działkowców z małymi dziećmi przygotował niespodziankę. Po wielu latach postulatów walnych zerbrań i działkowców urządzono plac zabaw przy Biurze Zarządu. Pomimo skromnego budżetu, dzięki zaangażowaniu całego zarządu zakupiono piękne atestowane wyposażenie placu zabaw. Składają sie na niego, m.in. huśtawka, huśtana ławka, wieża ze zjeżdżalnią, mały domek oraz trzy piaskownice. Zabawki ustawiono przy wejściu do sali zebrań działkowców. Teren został wysypany drobnym grysem. Tym samym place zabaw posiadają już obie kolonie ROD "Pokój".
W dalszych planach jest kontunuacja upiększania otoczenia placu zabaw, terenu wokół naszego domu działkowca poprzez nasadzenia nowych żywopłotów, ustawienie dodatkowych ławek dla rodziców, jak również kontynuowanie malowania elewacji budynku.
W ramach inwestycji wykonano także parawanową obudowę dla kontenerów na odpady, które ze względów logistycznych przestawiono bliżej bramy obok biura Zarządu. Podłoże wysypano grysem, planowana jest także wylewka pod kontenery.
Zmieniono także lokalizację należących do ogrodu przenośnych toalet TOI-TOI, które teraz znajdują się między wagonem a zachodnią ścianą budynku od strony al. Rozchodnikowej. Teren ten uporządkowano. Dodatkowo niektóre alejki zostały wysypane drobnym grysem, co ułatwi poruszanie się, zwłaszcza po deszczu. Zdjęcia w galerii.

 

Budynek gospodarczy i dawne biuro

W sąsiedztwie placyku po dawnych barakach znajduje się murowany ceglany budynek gospodarczy oraz wagon kontenerowy - dawne biuro Zarządu. Obecnie oba obiekty pełnią wyłącznie funkcje gospodarcze. W miejscu otoczonego żywopłotem placyku planowano dawniej budowę świetlicy działkowej, niestety z braku środków nie było to nigdy możliwe. Problem lokalowy biura i świetlicy rozwiązał się sam poprzez likwidację przyzakładowej szkoły kolejowej. 

Aby uchronić opuszczony budynek szkolny przed postępującą dewastacją, część jego pomieszczeń została adaptowana na potrzeby magazynu i biura Zarządu. Po kilkudziesięciu latach budynek ponownie wrócił pod zarząd naszego Ogrodu. W końcu lat 1990. wraz z komunalizacją terenu, na którym znajduje się nasz Ogród, budynek szkoły i teren Ogrodu z własności skarbu państwa stały się własnością Gminy Wrocław w zarządzie PZD.

Schron przeciwlotniczy

Obiekt ten powstał w czasie II wojny światowej na terenie niemieckiego jenieckiego obozu pracy. Razem z budynkiem biura Zarządu stanowi jedyny widoczny ślad dawnego obozu. Przez lata służył działkowiczom i Zarządowi jako magazyn narzędzi. Wewnątrz znajduje się kilka pomieszczeń, niestety częściowo zalanych wodą. W dalszych planach Zarządu jest odnowienie i adaptowanie pomieszczeń obiektu na magazyn. Trawiasta nawierzchnia służyła z kolei jako polana rekreacyjna lub dawniej jako wybieg dla ptactwa hodowlanego. Obecnie planowane jest dokończenie ogródka jordanowskiego. Wykonano już słupki pod ogrodzenie, następnie teren zostanie ogrodzony siatką, wykonamy też bramkę. Na końcu zakupimy wyposażenie ogródka i nowe ławki, które staną również przed budynkiem Biura.

Ujęcia wody - sieć wodociągowa i studnie "abisynki"

W latach 1960. na terenie Ogrodu powstała sieć wodociągowa podłączona z terenu PKP. Niestety wieża ciśnień, która zaopatrywała w wodę działki i parowozownię uległa awarii i dostawy wody były sukcesywnie ograniczane. Z tego też względu zakładowy opiekun naszego Ogrodu - Oddział Drogowy PKP wykonał liczne studnie wiercone "abisynki". Niestety ich jakość pozostawiała wiele do życzenia i wkrótce po wybudowaniu większość uległa zamuleniu, przez co stały się już po kilku latach bezużyteczne. Na początku lat 1990. kolej zrezygnowała z patronatu nad naszym ogrodem, tym samym ostatecznie straciliśmy możliwość zaopatrzenia w wodę z kolejowego źródła. W tym czasie nieużytkowana sieć wodociągowa uległa szybkiej dekapitalizacji i wkrótce zardzewiała. 
W 1996 r. ponownie rozpoczęto wiercenie studni "abisynek", tym razem profesjonalnych i pod czujnym okiem nowego prezesa i zarazem górnika - Pana Tadeusza Netczuka. Budowa tych studni stała się przewodnim działaniem podczas jego kadencji w latach 1996-2001, kiedy pomimo skromnych środków
powstało 6 pierwszych studni. 
Zadanie to intensywnie kontynuował Zarząd pod przewodnictwem prezesa Mariana Dolaty w latach 2001-2006, który wybudował 12 studni. Zadanie wyposażenia ogrodu w wodę zakończył kolejny Zarząd pod przewodnictwem prezesa Tadeusza Netczuka w latach 2006-2010, dzięki budowie ostatnich 4 studni. W sumie od 1996 r. wykonano 21 studni wierconych, które pomimo upływutylu lat nadal bezawaryjnie zaopatrują nas w wodę. W planach jest jeszcze budowa 4 studni w sektorze A (wschodnia strona) aby zapewnić dostęp do jednej maksymalnie z 5-7 działek. Obecnie na każdej alejce znajduje się przynajmniej jedno ujęcie wody. 
Kolonia w Brochowie posiada własną studnię głębinową z hydroforem i sieć rozprowadzającą wodę do studni kregowych zlokalizowanych na alejkach. System ten powstał w 1974 r.

Parking

Przy wjeździe od al. Armii Krajowej znajduje się ogrodowy parking na 10 samochodów o wymiarach 15,6x20,0 m. Jest on wydzielony słupkami i zamykany linką stalową. Wjazd na teren ogrodu samochodem jest możliwy wyłącznie za zgodą Zarządu i na warunkach określonych w regulaminie, np. w celu przewiezienia materiałów do budowy altany, większych sadzonek, elementów wyposażenia działki, czy też na potrzeby dostaw zaopatrzenia biura Zarządu, magazynu, wywozu śmieci.

Parking niestety jest zbyt mały na potrzeby naszych działkowiczów. Sytuację komplikuje również brak miejsc na drodze przed Urzędem Pracy. Ponadto klienci sąsiednich nieruchomości często parkują swoje samochody przed wjazdem na teren ogrodu. Wszelkie tego typu sytuacje będą natychmiast zgłaszane odpowiednim służbom. Niestety powiększenie parkingu o kolejne 10 miejsc wymagałoby zlikwidowania jednej działki obok istniejącego parkingu, co w chwili obecnej jest niemożliwe. Dojazd do ogrodu jest również możliwy od strony południowo-wschodniej pod wiaduktem al. Armii Krajowej - Krakowska i dalej drogą gospodarczą wzdłuż nasypu obwodnicy i granicy ogrodu. W tej części na terenie nieużytku mieszczącego się w granicach ogrodu istnieje możliwość zaparkowania kilku samochodów. Dojazd jest niestety dość kłopotliwy.

Aleje

Większość alejek po stronie zachodniej oraz aleje główne posiadają nawierzchnię żużlową na podkładzie szutrowym. Wymagają one od działkowiczów regularnego odchwaszczania. Niektóre alejki po wschodniej stronie posiadają nawierzchnię trawiastą. Te są łatwiejsze w utrzymaniu, wymagają jedynie regularnego koszenia.

Nawierzchnie trawiaste są też bardziej ekologiczne, gdyż zatrzymują więcej wilgoci w glebie oraz zmniejszają wznoszenie przez wiatr kurzu i pyłu z ich powierzchni. Każda aleja posiada własną nazwę. Aleje w Kolonii "Brochów" posiadają głównie nawierzchnię trawiastą.


"Stary Ogród" przy al. Armii Krajowej:
Aeje główne:
1. Jaśminowa
2. Krokusowa
3. Łubinowa
4. Kwiatowa
5. Pąkowa
6. Owocowa
7. Jeżynowa
8. Porzeczkowa
Aleje drugorzędne:
1. Pomidorowa
2. Różana
3. Irysowa
4. Storczykowa
5. Tulipanowa
6. Bzowa
7. Kalinowa
8. Makowa
9. Rozchodnikowa
10. Narcyzowa
11. Agrestowa
12. Aroniowa
13. Morwowa
14. Malinowa
15. Morelowa
16. Borówkowa
17. Truskawkowa
18. Przy Stawie
19. Jagodowa

Kolonia "Brochów" przy ul. Wiaduktowej:
1. Zawilcowa
2. Przylaszczkowa
3. Pierwiosnkowa
4. Przebiśniegowa
5. Przy Brochówce (ulegnie likwidacji)

Powrót do góry