Rodzinny Ogród Działkowy "Pokój" we Wrocławiu

Aktualności - Archiwum wiadomości 2012


Podpisy podprojektem ustawy o ROD i aktualności 

Szanowni Działkowicze ROD "Pokój"

Zarząd ROD informuje, że członkowie Zarządu, Komisji oraz nasi Działkowcy zerbali do 28.12.2012 r łącznie:

575 ważnych podpisów

pod obywatelskim projektem ustawy o ROD. Listy zostały przekazane do OZ PZD. Podpisy zbieramy nadal jeszcze przez 38 dni. 

    W sekcji Pomoc i porady - Mini Gazetka SSI zauktualizowaliśmy materiały o pszczole murarce.

Styczniowe zebranie Zarządu i Komisji

Szanowni Działkowicze.

Ze względu na okres świąteczny styczniowe zebranie Zarządu i Komisji Statutowych ROD "Pokój" odbędzie się w biurze Zarzadu:

w środę 02.02.2013 r. o godz. 15:30. 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych bieżącymi sprawami ROD i PZD. Przypominamy również o styczniowym Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu.

Specjalny Biuletyn Informacyjny i styczniowy Informator Działkowca

Szanowni Działkowicze

W najnowszym specjalnym numerze Biuletynu Infomacyjnego można znaleźć m.in. informacje na temat akcji zbierania podpisów pod projektem, nadzwyczajnych walnych zebrań w ROD, uchwał KR PZD na rok 2013, co mówią parlamentarzyści o projekcie obywatelskim i na temat konkursów.

Zachęcamy również do zapoznania się ze styczniowym Informatorem Działkowca. Informator będzie równiez dostępmny na tablicach ogrodu a Biuletyn jak zawsze w biurze Zarządu.

Zobacz także:
Wystąpienie Krajowej Rady PZD do premiera Donalda Tuska - 27.12.2012
Klub Radnych SLD powiatu częstochowskiego popiera projekt obywatelski - 21.12.2012 
VIII posiedzenie KR PZD - 21.12.2012 
Przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Pracowników Kultury i Sztuki zachęca do składania podpisów pod obywatelskim projektem - 21.12.2012 
Co będzie z ogrodami? Wywiad z Prezesem PZD Eugeniuszem Kondrackim - 19.12.2012 
Wystąpienie działkowców do posłów PO - 19.12.2012 
Prezydium OZ Wrocław krytycznie ocenia projekt PO - 18.12.2012 
Działkowcy rozmawiają z przedstawicielami PO - 18.12.2012.

Styczniowy numer Działkowca

Szanowni Działkowicze.

Na rynku jest już styczniowy, noworoczny numer miesięcznika Działkowiec – niezbędna lektura dla wszystkich miłośników działek. Znaleźć w nim można wiele atrakcyjnych i ważnych tematów aktualnych na okres zimy, przygotowanych z myślą o zróżnicowanych potrzebach naszych Czytelników. A oto niektóre z nich:

  • Co będzie z ogrodami? Przyszłość ogrodów działkowych wciąż budzi wiele niepokoju. Od kilku miesięcy trwa intensywna kampania na rzecz ich ocalenia. Polecamy wywiad z Prezesem PZD Eugeniuszem Kondrackim, w którym odpowiada on na najbardziej nurtujące działkowców pytania, ze szczególnym uwzględnieniem konsekwencji lipcowego wyroku Trybunału Konstytucyjnego i obywatelskiego projektu ustawy o ROD. [...]

Pdziękowania od Redakcji Działkowca oraz film Wyrok na działkoców

Szanowni Działkowicze.

Otrzymaliśmy od Redakcji miesięcznika Działkowiec specjalne podziękowanie za regularną publikację nowości wydawniczych i  miesięcznika. Wraz z podziękowaniami otrzymaliśmy kalendarz na rok 2013.

Zarząd otrzymał również od Krajowej Rady PZD specjalny film, pt. "Wyrok na działkowców" na płycie DVD. Płyta zostanie dołączona do Biblioteczki ogrodowej, gdzie będzie dostępna dla wszystkich działkowców.

Zawiadomienie o Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu

Szanowni Działkowicze.

Działając na podstawie § 76 pkt. 1. oraz § 86 i § 87 Statutu PZD oraz § 32 Regulaminu ROD i Uchwały Krajowej Rady PZD z dn. 29.11.2012 r., w dniu 18.12.2012 r. podczas światecznego zebrania 

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Pokój we Wrocławiu uchwałą nr 1/12/2012 podjął decyzję o zwołaniu:

Nadzwyczajnego Walnego Zebrania 

w sprawie obywatelskiego projektu ustawy o ROD oraz informacji o roszczeniach PKP do Gminy Wrocław o część gruntów naszego ogrodu. Nadzwyczajne Walne Zebranie odbędzie się w sobotę 26 stycznia 2013 r. w biurze Zarządu na terenie ogrodu przy al. Armii Krajowej. 

Prosimy o przybycie wraz z małżonkami i pełnoletnimi członkami rodziny utożsamiającymi się z ruchem działkowym, w celu pisemnego poparcia obywatelskiego projektu ustawy o ROD i zachowania działek dla społeczeństwa. W tym celu prosimy o wzięcie ze sobą dowodów osobistych.

Uzasadnienie dla zwołania Nadzwyczajnych Walnych Zebrań zostało opublikowane na stronie OZ PZD we Wrocławiu.

Początek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w I terminie o godz. 10.00. W przypadku braku wymaganej ilości członków PZD, Nadzwyczajne Walne Zebranie odbędzie się w II terminie o godz. 10.30.

Zgodnie z § 79 pkt. 2 Statutu PZD uchwały Walnego Zebrania odbytego w II terminie są ważne bez względu  na liczbę członków PZD obecnych na Zebraniu i zgodnie z § 87 pkt. 4. i 5. do kompetencji nadzwyczajnego walnego zebrania należy rozpoznanie spraw, dla których zostało zwołane i może podejmować uchwały wyłącznie w sprawach, dla których zostało zwołane i uwidocznionych w zawiadomieniach dostarczonych członkom zwyczajnym. [...]

Proponowany porządek obrad

Boże Narodzenie i Nowy Rok 2012.


Aktualności na stronach PZD ws. projektu ustawy o ROD  

Aktualne wieści w sprawie projektu ustawy o ROD:
Rada OPZZ popiera PZD i ustawę o ROD - 14.12.2012
PiS poinformował KR PZD o swoich założeniach do ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych - 14.12.2012
Działkowcy liczą na posłów PSL - 12.12.2012
"Ten projekt przynosi wstyd całemu Klubowi Platformy Obywatelskiej" - 12.12.2012
Działkowcy z Gorzowa Wielkopolskiego piszą do Premiera RP Donalda Tuska - 12.12.2012 
Spotkanie u posła Krzysztofa Kwiatkowskiego - 10.12.2012
Przewodniczący Sojuszu Lewicy Demokratycznej o przyszłości ogrodów - 10.12.2012
„Mamy 150 tys. zebranych podpisów, ale to jeszcze nie koniec” - 07.12.2012 
Informacja ze spotkania z Leszkiem Millerem - 06.12.2012 
PiS złoży własny projekt ustawy o ROD - 06.12.2012 
Spotkanie z Posłem „Ruchu Palikota” - Wincentym Elsnerem - 05.12.2012
Działkowcy ze smutkiem odbierają sygnały płynące od posłów PO - 04.12.2012 
Nowelizacja ustawy śmieciowej - Krajowa Rada PZD wystąpiła do Ministra Środowiska o interpretację przepisów - 04.12.2012 
Łukasz Kropleski (SP) obiecuje współpracować z działkowcami - 04.12.2012 
Zarząd Główny Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP popiera działkowców - 03.12.2012 
Jesteś za ogrodem? Działkowcy promują obywatelski projekt ustawy o ROD - 30.11.2012.

Spotkanie na terenie ROD "Pokój" ws. roszczeń PKP 

Szanowni Działkowicze ROD "Pokój"!

13.12.2012 r. o godz. 13:15 w obecności prawnika OZ PZD we Wrocławiu, Prezesa Ogrodu, administratora strony internetowej ROD, przedstawiciela UM oraz trzech przedstawicieli Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami PKP S.A. we Wrocławiu odbyło się spotkanie na terenie ROD "Pokój" ws. roszczeń PKP do części terenu naszego ogrodu. Nasze stanowisko w tej sprawie znane jest od lat i było wielokrotnie wyrażane przez poprzednie zarządy i prezesów ROD w sprawozdaniach i podczas walnych zebrań. Sprawę prowadzi OZ PZD we Wrocławiu.

Jest to kontynuacja nagonki na nasz ogród wszczętej w marcu przez pracowników PKP o czym można przeczytać tutaj i w pismach do Dyrektora Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami tutaj oraz tutaj.

Podpisy pod obywatelskim projektem ustawy o ROD 

Szanowni Działkowicze ROD "Pokój"

Zarząd ROD informuje, że członkowie Zarządu, Komisji oraz nasi Działkowcy zerbali do 03.12 łącznie:

536 ważnych podpisów

pod obywatelskim projektem ustawy o ROD. Listy zostały przekazane do OZ PZD. Podpisy zbieramy nadal jeszcze przez 62 dni. 
Przypominamy, że na listach popracia każda rubryka musi być uzupełniona i kompletna, podpisy bez adresów lub numerów PESEL są nieważne i nie będą liczone.