Rodzinny Ogród Działkowy "Pokój" we Wrocławiu

Władze - Oficjalne dokumenty


Stanowisko przyjęte przez zebranych 30.08.2014 r. podczas Dnia Działkowca: Działkowiczów, Komisji Rewizyjnej, Komisji Rozjemczej, Społecznej Służby Instruktorskiej i Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Pokój” we Wrocławiu w sprawie wyroku NSA  oraz wniosku RPO ws. nowej ustawy o ROD.

Wrocław, 30.08.2014 r.

L.p. ..../08/2014

Stanowisko ws. wyroku NSA  oraz wniosku RPO ws. nowej ustawy o ROD.

My, Działkowcy z ROD „Pokój” we Wrocławiu jesteśmy zaniepokojeni działalnością Rzecznik Praw Obywatelskich, która zakwestionowała zapisy ustawę o rodzinnych ogrodach działkowych. Niepokoi nas również wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego, który zakwestionował 100 letnią tradycję altan w ogrodach działkowych poprzez powoływanie się na nieprecyzyjną definicję altany w Słowniku języka polskiego.

Niedopuszczalna jest sytuacja gdy funkcjonująca nowa ustawa, która czyni zadość wcześniejszym orzeczeniom Trybunału Konstytucyjnego znów jest przedmiotem ataków pod zarzutem niekonstytucyjności.

Czyj interes reprezentuje RPO – naszym zdaniem grupy krzykaczy oraz tych wszystkich, którzy chcą działki w Polsce zlikwidować z krzywdą dla miliona polskich rodzin. Funkcja polskiego ombudsmana została tym działaniem zbrukana, a RPO straciła nasze zaufanie.

Absurdalny wyrok NSA oraz konsekwencje jakie on powoduje, stawiają pod znakiem zapytania dalsze funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości i RPO w Polsce. Absurdalne i oderwane od realiów i przyjętych norm orzecznictwo kryminalizujące 900 tys. obywateli, usilne dążenie środowisk związanych z wymiarem sprawiedliwości do nadania sądom prawotwórczej roli wbrew obowiązującemu w Polsce porządkowi, występowanie organów państwa powołanych do ochrony interesu obywateli przeciwko społeczeństwu obywatelskiemu i jego aktywności, nieustannie niszczą zaufanie obywateli do tego państwa, stwarzają realne zagrożenie dla ich mienia i konstytucyjnych praw, stawiają władze ponad obywatelem, uprzywilejowują wąskie grono awanturników, dając im posłuch, jednocześnie niszczą dorobek setek tysięcy. Funkcjonowanie polskiego wymiaru sprawiedliwości najlepiej wyraża rosnąca liczba spraw w trybunałach międzynarodowych przegrywanych przez państwo polskie, w których obywatele są poszkodowani inercją, odrealnieniem, absurdalnością wyroków polskich sądów. Za ich błędy i nieudolność oraz ułomność polskiego prawa płaci podatnik. Nasze niezadowolenie z władzy i bezprawia w Polsce narasta. Jednocześnie narasta w nas determinacja do obrony ogrodów, altan i Polski przed złym prawem, złymi wyrokami, brakiem szacunku dla społeczeństwa obywatelskiego, arogancją władzy.

Naszym zdaniem Rzecznik Praw Obywatelskich minęła się z powołaniem. Z jej oficjalnych wypowiedzi ewidentnie wynika, że działania RPO są powierzchowne a Pani Profesor nie ma bladego pojęcia o funkcjonowaniu ogrodów działkowych oraz tego jak nowe prawo jest implementowane w ogrodach. RPO najwyraźniej buduje swój obraz w oparciu błędne przesłanki, fałszywe oskarżenia nie mające odzwierciedlenia w faktach, produkowane przez garstkę frustratów, którzy nie potrafią pogodzić się z demokratycznym prawem większości, zwłaszcza gdy okazało się, że w ogrodach  nie  mają poparcia dla swych absurdalnych tez. RPO nie konsultuje się z naszym środowiskiem, wydaje swoje sądy zaocznie wysłuchując „argumentów” jednej strony, dlatego nie będziemy wdawać się już w polemikę z RPO i przedstawiamy nasze jasne stanowisko, co do osoby sprawującej tę funkcję i jej dalszej przyszłości, gdyż naszym zdaniem skompromitowała się sama i powinna ze stanowiska ustąpić. Lepiej by zrobiła zajmując się nędzą polskich dzieci i warunkami życia wielu Polaków, łamaniem praw obywatelskich i absurdalnym orzecznictwem sądów, jak również tym, że „wymiar bezprawia” chroni nie obywatela, ale interesy korporacji, także politycznych. Wiemy, że to pobożne życzenie niemożliwe do realizacji, gdyż RPO sama z tego środowiska się wywodzi, ono postawiło ja na tej funkcji, zatem nie wzniesie się ponad nie. Zamiast bronić praw działkowców, RPO wpisuje się w tok rozumowania sądu, który wydał absurdalny wyrok.

Prezes ROD "Pokój"
Tadeusz Netczuk

W załączeniu podpisy 79 Działkowców ROD "Pokój".

Do wiadomości:
Rzecznik Praw Obywatelskich Irena Lipowicz
Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Infrastruktury i Rozwoju Elżbieta Bieńkowska
Biuro Studiów i Analiz Sądu Najwyższego
OZ PZD we Wrocławiu.