Rodzinny Ogród Działkowy "Pokój" we Wrocławiu

Władze - Oficjalne dokumenty


Stanowisko Walnego Zebrania ROD im. Pokój do władz RP ws. zaskarżenia zapisów ustawy o ROD do Trybunału Konstytucyjnego, dn. 28.04.2012 r.

Wrocław 28.04.2012 r.

Lp. 1/04/2012

Do Pani Marszałek Sejmu Ewy Kopacz
Pana Premiera Donalda Tuska
Trybunału Konstytucyjnego
Przewodniczących Klubów Parlamentarnych PO, RP, PSL, SLD, PiS

Stanowisko Walnego Zebrania ROD „Pokój” we Wrocławiu

Działkowcy z ROD „Pokój” we Wrocławiu zgromadzeni na Walnym Zebraniu sprawozdawczym z niepokojem oczekują na werdykt Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zgodności naszej ustawy z 8 lipca 2005 r. z Konstytucją RP. Ten temat jest naszą bolączką, ponieważ nie ma żadnego odzewu na stanowiska kierowane przez I i II Kongres Polskiego Związku Działkowców, a także IX Zjazd PZD, do Pani Marszałek Sejmu Ewy Kopacz, Pana Premiera Donalda Tuska i Trybunału Konstytucyjnego. Uważamy, że prawo dotyczy wszystkich jednakowo, jeżeli od zwykłego obywatela wymaga się odpowiedzi w ustalonym czasie, to tym bardziej Sejm i Premier powinni dbać o te reguły. Tymczasem tak nie jest, a nas prostych ludzi poprostu poniżacie. Dają Państwo popis swej arogancji w Sejmie w sprawie emerytur, to co mają mówić działkowcy, którzy złożyli 620 tys. podpisów w obronie ustawy o ROD. Rząd, Pani Marszałek Sejmu Ewa Kopacz oraz  Trybunał Konstytucyjny ignorują naszych delegatów, a to znaczy że i nas także. Dochodzimy do wniosku, że nie powinno was tam być, gdyż zawiedliście społeczne zaufanie pokładane w Was w trakcie wyborów. Będziemy bronić naszej ustawy z 8 lipca 2005 r., która się sprawdziła w ostatnich latach. Ponadto nie życzymy sobie, aby nas reprezentował Pan Poseł Andrzej Dera, gdyż jest zaciekłym wrogiem większości działkowców i naszej ustawy. Żądamy konsultacji społecznych z Polskim Związkiem Działkowców w sprawie wyboru naszych przedstawicieli. Jest takie powiedzenie „nic o nas bez nas”.

Z poważaniem

Przewodniczący Komisji                                       Przewodniczący    
Uchwał i Wniosków                                         Walnego Zebrania
   Paweł Błażejewski                                       Waldemar Mieszkowski
      /-/                                                               /-/
   

Prezes ROD
Tadeusz Netczuk
/-/

Otrzymują:
1. Premier Rządu Donald Tusk
2. Pani Marszałek Sejmu Ewa Kopacz
3.  I Sędzia Trybunału Konstytucyjnego
4. KR PZD Warszawa
5. OZ PZD Wrocław
6. aa. ROD im. Pokój.

W załączeniu lista z podpisami 41 działkowców obecnych na Walnym Zebraniu ROD "Pokój" we Wrocławiu.