Rodzinny Ogród Działkowy "Pokój" we Wrocławiu

Władze - Oficjalne dokumenty


Stanowisko Komisji Rozjemczej ROD im. Pokój do Pani Ewy Kopacz Marszałek Sejmu RP ws. zaskarżenia zapisów ustawy o ROD do Trybunału Konstytucyjnego, dn. 28.04.2012 r.

Wrocław 28.04.2012 r.

Adres do korespondencji
Przewodniczącej Komisji

Lp. 5/04/2012

Szanowna Pani Ewa Kopacz
Marszałek Sejmu RP Warszawa

Jesteśmy działkowiczami Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Pokój" we Wrocławiu. Delegaci Okręgu Wrocławskiego na IX Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Działkowców, który odbył się 16-17 grudnia 2011 r. w Warszawie, podpisali apel do Pani Marszałek w obronie naszej Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. Jesteśmy prostymi ludźmi i nie potrafimy ładnie pisać, ale to nam się nie podoba, że Pani jako Marszałek Sejmu jeszcze nie odpowiedziała na naszą petycję do Pani. Pani Marszałek  pięknie nas wsparła na Zjeździe, ale widać, że to, co Pani powiedziała w liście do nas, to było zbyt piękne i oderwane od rzeczywistości. Nasze działki, nasz ogród to nasze sanktuarium, niech Pani pomoże nam w odzyskaniu wiary w Panią i Sejm, bo Ustawa z dnia 8 lipca 2005 r. jest dobra i nie trzeba jej zmieniać. Takie jest nasze zdanie. Czekamy na Pani odpowiedź.

Z wyrazami szacunku 
Komisja Rozjemcza ROD "Pokój" we Wrocławiu

      Członek Komisji                                            Sekretarz Komisji    
Antoni Jodkiewicz                                           Helena Sikorska
      /-/                                                               /-/
   

Przewodnicząca Komisji
Bożena Traczyk
/-/

Do wiadomości:
1. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu RP Warszawa
2. KR PZD
3. OZ PZD we Wrocławiu
4. ROD im. Pokój.