Rodzinny Ogród Działkowy "Pokój" we Wrocławiu

Władze - Oficjalne dokumenty


Stanowisko Komisji Rewizyjnej ROD im. Pokój do Pani Ewy Kopacz Marszałek Sejmu RP ws. zaskarżenia zapisów ustawy o ROD do Trybunału Konstytucyjnego, dn. 28.04.2012 r.

Wrocław 28.04.2012 r.

Adres do korespondencji
Przewodniczącej Komisji

Lp. 4/04/2012

Szanowna Pani
Marszałek Sejmu RP Ewa Kopacz

Nasi Delegaci, Okręgu Wrocławskiego i całej Polski na IX Krajowym Zjeździe Delegatów polskiego Związku Działkowców, który odbył się 16-17 grudnia 2011 r. w Warszawie, jednogłośnie wypowiedzieli się o negatywnym działaniu Sejmu, Rządu oraz Sędziów Trybunału Konstytucyjnego w sprawie naszej ustawy. Podczas Zjazdu Delegaci negatywnie odnieśli się do likwidacji naszych ogrodów oraz kwestionowania naszej ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. gdzie Pierwszy prezes Sądu Najwyższego, Pan Lech Gardocki i były Marszałek Sejmu, Grzegorz Schetyna w Sejmie podając do trybunału Konstytucyjnego tym samym zakwestionowali naszą ustawę. Zjazd wysłał do Pani Marszałek petycję z podpisami Delegatów, ale nie otrzymaliśmy od Pani Marszałek żadnej odpowiedzi, a trwa to już kilka miesięcy, bardzo nieładnie. Dla nas i naszych rodzin, nasze działki i ogród są bardzo ważne i prosimy Panią Marszałek, aby Pani się do tej kwestii pozytywnie ustosunkowała. Popieramy naszą ustawę i czekamy na odpowiedź.

Z wyrazami szacunku 
Komisja Rewizyjna ROD "Pokój" we Wrocławiu

     Członek Komisji                                             Sekretarz Komisji    
Ryszard Surmacewicz                                        Józef Musiałowski
      /-/                                                               /-/
   

Przewodnicząca Komisji
 Władysława Czupryna
/-/

Do wiadomości:
1. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu RP Warszawa
2. KR PZD
3. OZ PZD we Wrocławiu
4. ROD im. Pokój.