Rodzinny Ogród Działkowy "Pokój" we Wrocławiu

Władze - Oficjalne dokumenty


Wrocław 01.10.2012 r.

Lp. 2/10/2012

Stanowisko wyrażone przez zebranych 29.09.2012 r. podczas Dnia Działkowca: Działkowiczów, Komisji Rewizyjnej, Komisji Rozjemczej, Społecznej Służby Instruktorskiej i Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Pokój” we Wrocławiu w sprawie projektu ustawy o ogrodach działkowych autorstwa Solidarnej Polski przedłożonego Marszałek Sejmu 12.09.2012 r.

Po zapoznaniu się z ostatnim projektem ustawy klubu Solidarnej Polski o grodach działkowych kategorycznie sprzeciwiamy się temu projektowi i uważamy go za szkodliwy dla naszego środowiska i naszych interesów. Jesteśmy zdegustowani faktem, że zgłaszany jest już po raz kolejny projekt, który w zasadzie jest kolejną mutacją znanego nam dobrze projektu ustawy działkowej autorstwa byłego Posła Prawa i Sprawiedliwości, Andrzeja Dery, który nie reprezentował i nie reprezentuje naszych interesów, co więcej jesteśmy przekonani, że jego działania ukierunkowane są na wąską grupę ludzi, a nieuchronnym skutkiem realizacji tych działań byłaby prawie całkowita likwidacja ogrodów i działek w dużych miastach, także i naszego.

Przedstawiony przez Solidarną Polskę projekt, to w zasadzie ten sam projekt, który został odrzucony już podczas pierwszego czytania w Sejmie przed kilku laty i wobec którego nasza społeczność wyraziła zdecydowany sprzeciw. Dziś odświeżony po latach jest markowany przez Solidarną Polskę. Naszym zdaniem jest on dziś tak samo szkodliwy jak wówczas gdy odrzucono jego pierwsze wcielenie.

Obecny projekt uważamy za zły, ponieważ blokuje możliwość wyodrębniania się rodzinnych ogrodów działkowych i uniemożliwia ich dalszy rozwój. Autorzy tego projektu mają jeden cel – legalizację udowodnionych i stwierdzonych przez władze państwowe samowoli budowlanych i łatwe pozyskanie gruntów budowlanych kosztem setek tysięcy działkowców, którzy korzystają z działek jako uzupełnienia niedostatków świadczeń socjalnych, emerytalnych, zdrowotnych, jak również substandardowych warunków mieszkaniowych i życiowych, a także wczasów, na które nikogo z nas nie stać. Dotyczy to nie tylko emerytów, ale też i młodych rodzin z dziećmi, którym państwo polskie zgotowało i nadal gotuje wyłącznie obietnice bez pokrycia. Zwolenników posła Dery interesują działki o powierzchni 800-1600 i więcej m2, podczas gdy ogromna większość to działki małe liczące 250-300 m2. Posłowi Derze wszystko jedno kto będzie zarządzał ogrodami, liczy się metraż i to co można na nim postawić. Wynikające z propozycji posła Dery obciążenia i skutki są korzystne wyłącznie dla ludzi majętnych. Nas i naszych dzieci nie stać, ani na wille, ani na takie działki. W ogrodach działkowych posła Dery dla większości działkowiczów miejsca nie ma. Nie ma tam miejsca dla emerytów i rencistów, nie ma go też dla młodych ludzi borykających się ze znalezieniem normalnej pracy jak też dla tych pracujących na umowy śmieciowe. Dla nas wszystkich działka ratuje życie, podtrzymuje budżet domowy, a po ciężkiej pracy jest miejscem odpoczynku i wczasami dla dzieci i wnuków.

Czas zdjąć różowe okulary, jeśli włodarze nie zrobią tego w porę, naród sam im je ściągnie z oczu, choć wtedy pewnie siłą. Wystawi też ocenę w następnych wyborach. Zaniedbywana przez obecny rząd historia uczy jednego, każda krzywda wyrządzona najuboższym i niedocenianym członkom społeczeństwa, będzie prędzej czy później srogo okupiona i odbije się czkawką, ale przede wszystkim, rządzącym. Obyśmy tylko uniknęli katastrofy społecznej, póki jeszcze nie jest za późno.

My działkowcy i pełnoprawni, choć poniewierani publicznie obywatele, nabyliśmy określone już ustawowo prawa w sposób zgodny z polskim prawem. Oświadczamy rządzącym, że nie będziemy już więcej płacić za dziesięciolecia zaniedbań i błędy urzędników wszystkich szczebli administracji oraz sądów, których obstrukcja w egzekwowaniu choćby ustawy z 1981 r. doprowadziła do sytuacji, w której wiele ogrodów ma skomplikowaną sytuację prawną, dziś zagrażającą naszym interesom i istnieniu ogrodów. Nie będziemy płacić ani za te współczesne błędy, które doprowadziły do obecnej sytuacji ani za te sprzed dziesięcioleci, gdyż obowiązkiem ustawodawcy jest stanowienie dobrego prawa dla obywateli, a władzy wykonawczej jego wykonywanie. Tego niestety brakuje od początku transformacji. Wyciągane są dziś na światło dzienne prawa osób poszkodowanych dekretem Bieruta, natomiast nasze prawa zagwarantowane w kolejnych ustawach były i są nadal od ponad 20 lat bałamucone przez samorządy, sądy i rządy. Ciągle słyszymy, że są ważniejsi i równiejsi. Oświadczamy, że o nasze prawa upominamy się dziś i upominać się będziemy w przyszłości, zarówno na szczeblu krajowym, jak i międzynarodowym, aż do skutku.

Wszystkie błędy urzędników, rządu i parlamentu w kwestii ogrodów działkowych obnażają niemoc i bezradność państwa, a obywateli-działkowiczów nie dość, że narażają na straty to pozbawiają godności. Jesteśmy dziś traktowani jak obywatele gorszej kategorii. Państwo musi wziąć już dziś całą odpowiedzialność za zaniedbania i błędy urzędników, które doprowadziły do sytuacji zagrożenia byty ogrodów działkowych i zgromadzonego na nich mienia wspólnotowego oraz prywatnego działkowców. Wszystkie nasze straty, jak również społeczną, ekologiczną i materialną wartość ogrodów, samych działek, naszego mienia na działkach i kapitału społecznego można dziś już oszacować i dokładnie wyliczyć. Każda nasza strata poniesiona z winy ustawodawcy i władzy będzie przez nas dochodzona przeciwko państwu polskiemu, ponieważ dotychczas przeszkadza nam ono w normalnym funkcjonowaniu, zamiast nam sprzyjać i nas wspomagać. Dziś natomiast państwo staje się przedsiębiorstwem świadczącym mierne usługi w pakietach skierowanych do wybrańców. Co gorsza nie można się nawet poskarżyć na złą jakość tych usług. My dla państwa, samorządów i lokalnych społeczności zrobiliśmy wiele, nadal robimy i robić będziemy w kwestiach ekologii, kapitału społecznego, promowania zdrowego trybu życia, utrzymywania porządku i przydatności społecznej terenów zielonych. Szkoda tylko, że w Europie, która te cele i działalność dostrzega, wspiera i promuje, państwo polskie znów jest poza tą Europą. Jest na szarym końcu i tych wartości ruchu działkowego nie dostrzega, gdyż uparcie dźwiga różowe okulary, które przesłaniają włodarzom wrażliwość na sprawy społeczne i sprawiedliwość dziejową.

Rozgoryczeni zwracamy się do Marszałek Sejmu RP, Pana Premiera Donalda Tuska oraz klubów partii politycznych Platformy Obywatelskiej, Prawa i Sprawiedliwości, Polskiego Stronnictwa Ludowego, Ruchu Palikota, Sojuszu Lewicy Demokratycznej oraz Trybunału Konstytucyjnego o porzucenie drogi zmierzającej do unicestwienia ruchu działkowego poprzez odrzucenie projektu ustawy działkowej autorstwa Solidarnej Polski by ogrody w Polsce mogły odetchnąć od cwaniaków próbujących uwłaszczyć swój własny wąski interes kosztem niemalże wszystkich działkowców.
 

Pozostający jeszcze z poważaniem Działkowcy, Komisja Rewizyjna, Komisja Rozjemcza i Społeczna Służba Instruktorska i Zarząd R.O.D. „Pokój” we Wrocławiu.

Zarząd ROD „Pokój”

   Sekretarz                       Zastępca Prezesa, SSI                          Prezes,SSI
Renata Hejda                     Waldemar Mieszkowski                    Tadeusz Netczuk
        /-/                                        /-/                                         /-/

                                         Członek Zarządu, SSI                 Członek Zarządu, SSI
  Skarbnik, SSI                   Przew. Kom. Lustrcyjnej                     Gospodarz
Danuta Zbierak                     Paweł Błażejewski                     Krzysztof Mórawski
        /-/                                        /-/                                          /-/

Komisja Rewizyjna

  Członek Komisji                            Sekretarz                        Przewodnicząca 
 Jacek Bobrowski                   Ryszard Surmacewicz            Władysława Czupryna
        /-/                                            /-/                                    /-/

Komisja Rozjemcza

  Członek Komisji                         Sekretarz, SSI                     Przewodnicząca
Antoni Jodkiewicz                     Helena Sikorska                     Bożena Traczyk   

oraz 95 podpisów Działkowców.

Otyrzymują:
Pani Marszałek Sejmu Ewa Kopacz                                   
Pan Premier Donald Tusk
Pan Poseł Jarosław Kaczyński
Pan Poseł Janusz Palikot R.P.
Pan Poseł Waldemar Pawlak PSL
Pan Poseł Leszek Miler SLD
PZD Warszawa
OZ PZD Wrocław
Strona internetowa ROD „Pokój” http://www.rod_pokoj.republika.pl.

W załączeniu lista z podpisami 95 działkowców obecnych na Dniu Dizałkowca ROD "Pokój" we Wrocławiu.