Rodzinny Ogród Działkowy "Pokój" we Wrocławiu

Władze - Oficjalne dokumenty


Wrocław 01.10.2012 r.

Lp. 1/10/2012

Stanowisko wyrażone przez zebranych 29.09.2012 r. podczas Dnia Działkowca: Działkowiczów, Komisji Rewizyjnej, Komisji Rozjemczej, Społecznej Służby Instruktorskiej i Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Pokój” we Wrocławiu w sprawie poparcia projektu ustawy o ogrodach działkowych autorstwa społeczności działkowców i Polskiego Związku Działkowców.

W dniu 18 września 2012 r. powstał nowy projekt ustawy regulującej zasady funkcjonowania, likwidacji i działania zrzeszeń ogrodów w oparciu o ustawę - Prawo o stowarzyszeniach. Projekt ten jest zgodny z oczekiwaniem Trybunału Konstytucyjnego. Naszym zdaniem zapewni też stabilizację dla miliona działkowców którzy od ponad 20 lat miast skupić się na rozwoju i działalności statutowej muszą walczyć o prawa swych działkowców. Przepisy nowej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych dają prawo do stowarzyszeń dla wszystkich ogrodów, jak też regulują wszystkie punkty starej ustawy zakwestionowane przez Trybunał Konstytucyjny, który w oczach naszej społeczności zhańbił się brakiem wyczucia społecznego, niewiedzą w zakresie funkcjonowania i rzeczywistego stanu ogrodów w Polsce, a przede wszystkim niejednomyślnością. Nasz projekt w pełni zasługuje na status projektu obywatelskiego, gdyż jest popierany przez naszych działkowców, jak też i przez część społeczeństwa miast i gmin. Co więcej projekt ten jest szeroko konsultowany na wszystkich szczeblach organizacyjnych ROD i PZD, podczas specjalnych zebrań z naszymi działkowcami w ogrodach, w Okręgowych Zarządach i wkrótce na nadzwyczajnym Zjeździe Krajowym delegatów. Zarówno działkowcy jak i członkowie organów statutowych PZD i ROD brali udział w komentowaniu i proponowaniu konkretnych rozwiązań prawnych, które są przez nasze środowisko aprobowane i implikowane do projektu ustawy. Ostateczny tekst projektu zostanie już wkrótce zatwierdzony przez Nadzwyczajny Zjazd delegatów.

Zwracamy się z prośbą do Marszałek Sejmu RP, Pana Premiera Donalda Tuska klubów parlamentarnych partii politycznych Platformy Obywatelskiej, Prawa i Sprawiedliwości, Polskiego Stronnictwa Ludowego, Ruchu Palikota, Sojuszu Lewicy Demokratycznej o przyjęcie naszego obywatelskiego projektu ustawy, aby Sejm naprawił niechlubne błędy poprzedników. Dzięki tej ustawie odetchnie w spokoju blisko milion polskich rodzin. Udowodnijcie Państwo, że nasze państwo broni praw maluczkich.

Pamiętajcie Panie i Panowie posłowie, czekamy na poparcie projektu naszej ustawy. Wasze działania rozliczymy razem z naszymi rodzinami jako blisko trzymilionowa społeczność w najbliższych wyborach parlamentarnych i prezydenckich.

Pozostający jeszcze z poważaniem Działkowcy, Komisja Rewizyjna, Komisja Rozjemcza i Społeczna Służba Instruktorska i Zarząd R.O.D. „Pokój” we Wrocławiu.

Zarząd ROD „Pokój”

   Sekretarz                       Zastępca Prezesa, SSI                          Prezes,SSI
Renata Hejda                     Waldemar Mieszkowski                    Tadeusz Netczuk
        /-/                                        /-/                                         /-/

                                         Członek Zarządu, SSI                 Członek Zarządu, SSI
  Skarbnik, SSI                   Przew. Kom. Lustrcyjnej                     Gospodarz
Danuta Zbierak                     Paweł Błażejewski                     Krzysztof Mórawski
        /-/                                        /-/                                          /-/

Komisja Rewizyjna

  Członek Komisji                            Sekretarz                        Przewodnicząca 
 Jacek Bobrowski                   Ryszard Surmacewicz            Władysława Czupryna
        /-/                                            /-/                                    /-/

Komisja Rozjemcza

  Członek Komisji                         Sekretarz, SSI                     Przewodnicząca
Antoni Jodkiewicz                     Helena Sikorska                     Bożena Traczyk   

oraz 95 podpisów Działkowców.

Otyrzymują:
Pani Marszałek Sejmu Ewa Kopacz                                   
Pan Premier Donald Tusk
Pan Poseł Jarosław Kaczyński
Pan Poseł Janusz Palikot R.P.
Pan Poseł Waldemar Pawlak PSL
Pan Poseł Leszek Miler SLD
PZD Warszawa
OZ PZD Wrocław
Strona internetowa ROD „Pokój” http://www.rod_pokoj.republika.pl.

W załączeniu lista z podpisami 95 działkowców obecnych na Dniu Dizałkowca ROD "Pokój" we Wrocławiu.