Rodzinny Ogród Działkowy "Pokój" we Wrocławiu

Władze - Oficjalne dokumenty


Pismo do prezesa Związku Miast Polskich w związku ze skierowaniem uchwalonej ustawy o ROD do Trybunału Konstytucyjnego  z dn. 06.02.2014 r.

Wrocław, 06.02.2014 r.

L.dz.  2/02/14

Pan Ryszard Grobelny
Prezes Związku Miast Polskich


Szanowny Panie Prezesie!


    W związku z przekazaniem Prezydentowi Rzeczpospolitej Polski stanowiska Związku Miast Polskich z dnia 20 grudnia 2013 roku o skierowanie do Trybunału Konstytucyjnego nowej ustawy o ROD pod zarzutem ograniczania przez nią praw władz samorządowych do gruntów, działkowcy naszej społeczności są tym wydarzeniem mocno zszokowani. Gdzie są Pana słowa dane nam na I Kongresie PZD w Warszawie z dnia 11 lipca 2009 roku, których nie będę przytaczał. Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 roku o rodzinnych ogrodach działkowych ogrody działkowe są urządzeniami użyteczności publicznej, a co za tym idzie spełniają bardzo ważne funkcje społeczne służące członkom społeczności lokalnej miast, miasteczek i wsi. Podobna definicja była i w poprzednich ustawach, jednak gminy zwłaszcza dużych miast nie kwapią się do realizacji obowiązków z tego wynikających.

    Społeczność działkowców naszego ogrodu liczy na wywiązanie się z wcześniej składanych obietnic i wycofanie ze szkodliwych posunięć. Ustawa jest zgodna z Konstytucją i sama się obroni. Zbyt wiele autorytetów w osobach konstytucjonalistów potwierdziło jej konstytucyjność, ale jak widać aby uciąć zakusy miast na grunty użytkowane przez ogrody trzeba miastom wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

                                                                                                    Za Zarząd ROD „Pokój”
                                                                                                    Tadeusz Netczuk 
                                                                                                                /-/
                                                                                                    Prezes ROD "Pokój"
                                                                                                    instruktor krajowy ogrodnictwa SSI

Otrzymują:
Prezes Związku Miast Polskich
KR PZD Warszawa
OZ PZD Wrocław.