Rodzinny Ogród Działkowy "Pokój" we Wrocławiu

Władze - Oficjalne dokumenty


Odpowiedź Prezesa ROD im. Pokój na pismo Dyrektora Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami PKP SA we Wrocławiu w sprawie wyjaśnienia bezprawnego najścia osób podających sie za pracowników PKP, dn. 12.04.2012 r.

L.dz.2/4/2012

                                                            Polskie Koleje Państwowe S.A.
                                                            Dyrektor Oddziału Gospodarowania 
                                                            Nieruchomościami we Wrocławiu
                                                            ul. Joannitów 13, 50-525 Wrocław

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Pokój” we Wrocławiu, przyjął do wiadomości pisma Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami PKP S.A. we Wrocławiu z dn. 26.03 oraz 10.04, jednakże zwraca uwagę, iż żadne z nich nie zawiera pisemnej odpowiedzi na pytania postawione w piśmie skierowanym do Dyrektora z dn. 16.03.2012 r. Ponadto stwierdza, iż przekazał sprawę zajścia na terenie ROD Policji, z tego też względu do czasu zakończenia postępowania Policji, będzie się kontaktować z PKP wyłącznie drogą pisemną.

Stanowisko dotyczące rzucania nieprawdziwych oskarżeń, wtargnięcia na teren ROD „Pokój” przez pracowników PKP, a także aktualnego stanu prawnego - własności, jak i władających gruntami naszego ROD oraz związaną z tymi gruntami infrastrukturą Prezes Zarządu ROD przedstawił Panu (do wglądu w oryginalnym piśmie w biurze Zarządu) w rozmowie telefonicznej w dniu 12 marca br., w którym Panowie z PKP mieli się stawić na wyznaczonym przez siebie spotkaniu. Była to okazja do wyjaśnienia sprawy bezpośrednio u źródła. Jednak nadzwyczajnie zwołany na to „zapowiedziane” spotkanie Zarząd został przez obu przedstawicieli PKP, najdelikatniej mówiąc, zlekceważony. Takie „standardy” procedowania, a także etyczną stronę postępowania pracowników PKP zostawiamy do rozważenia Ich przełożonym.

Jednocześnie informujemy, iż w sprawach prawno-gruntowych związanych z gruntami ROD i znajdującymi się na nich obiektami, należy kontaktować się wyłącznie i bezpośrednio z Okręgowym Zarządem PZD we Wrocławiu. Zarząd ROD „Pokój” w tej sprawie nie będzie się więcej wypowiadał, ponieważ nasze stanowisko, jak i aktualny stan prawny gruntów i obiektów naszego ROD są Państwu bardzo dobrze znane.

Z uwagi na powyższe, nie będziemy uczestniczyć w spotkaniach organizowanych przez PKP do czasu wyjaśnienia sprawy przez służby do tego powołane.

                                                           Z poważaniem
                                                           /-/Tadeusz Netczuk 
                                                            Prezes Zarzadu ROD "Pokój"

Do wiadomości:
1.  Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu