Rodzinny Ogród Działkowy "Pokój" we Wrocławiu

Władze - Oficjalne dokumenty


Pismo Prezesa ROD im. Pokój do Dyrektora Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami PKP SA we Wrocławiu w sprawie bezprawnego najścia osób podających sie za pracowników PKP, dn. 26.03.2012 r.

L.dz.1/3/2012

                                                            Polskie Koleje Państwowe S.A.
                                                            Dyrektor Oddziału Gospodarowania 
                                                            Nieruchomościami we Wrocławiu
                                                            ul. Joannitów 13, 50-525 Wrocław

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Pokój” uprzejmie prosi Dyrektora Oddziału Nieruchomościami PKP S.A. we Wrocławiu o pisemne wyjaśnienie zajścia jakie miało miejsce w dn. 09.03.2012 r. w godz. 14.00-15.00 na terenie naszego ogrodu przy al. Armii Krajowej z udziałem osób podających się za pracowników Oddziału Nieruchomości PKP we Wrocławiu z ul. Joannitów 13. Osoby te bez pisemnej zgody Zarządu ROD „Pokój” oraz bez uprzedniego umówienia spotkania wtargnęły na teren ogrodu będący własnością Gminy Wrocław pod zarządem Polskiego Związku Działkowców i dokonały wulgarnej napaści słownej na gospodarza ogrodu w obecności dwóch innych działkowiczów. Osoby te publicznie wobec działkowiczów zwymyślały gospodarza, zarzuciły Zarządowi ROD „Pokój”, a w szczególności prezesowi czerpanie korzyści finansowych z tytułu użytkowania gruntów, twierdząc iż cały nasz teren należy do PKP, a ogród istnieje bezprawnie i nie płaci dzierżawy kolei. Oprócz stawiania personalnych zarzutów członkom Zarządu ROD mężczyźni Ci zastraszyli gospodarza i działkowiczów wypowiadając wulgarnie, że wszyscy działkowcy, jak i cały ogród z tego terenu znikną. Straszyli wezwaniem policji i skierowaniem sprawy do prokuratury. Jeden z mężczyzn wykonywał na naszym terenie zdjęcia również bez naszej zgody. Osoby te zapowiedziały się na spotkanie z Prezesem Zarządu ROD w poniedziałek 12.03.2012 r. na godzinę 8.00.

Zarząd ROD rozpoczął postępowanie wyjaśniające. Z zajścia został sporządzony protokół z zeznaniami świadków. Zwołano nadzwyczajne posiedzenie Zarządu na poniedziałek na godz. 8.00, jednak osoby, które dokonały napaści słownej na działkowiczów nie stawiły się o wskazanej przez nie godzinie. W związku z tym ok. godz. 8.20 Prezes ROD wykonał telefon do Sekretariatu Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami PKP we Wrocławiu. Tam uzyskał telefon do osoby odpowiedzialnej za nieruchomości wskazując zapamiętane przez działkowiczów nazwisko jednego z podających się za przedstawicieli PKP. Ustaliliśmy, że napaści słownej i wtargnięcia na nasz teren dokonali: (do wglądu w oryginalnym piśmie w biurze Zarządu). Prezes ROD „Pokój” wykonał telefon do Pana (do wglądu w w oryginalnym piśmie w biurze Zarządu) informując go drobiazgowo o aktualnym stanie prawnym całego terenu naszego ogrodu oraz o sporządzeniu protokołu z napaści. Pan Blachnierek zaprzeczył zeznaniom działkowiczów-świadków zdarzenia o wulgarnym zachowaniu i rzucaniu oskarżeń, choć przyznał że był obecny na terenie ogrodu w czasie zajścia razem z Panem (do wglądu w oryginalnym piśmie w biurze Zarządu). Potwierdził również, że zna stan prawny naszego terenu, nie wyjaśnił natomiast dlaczego zastraszał działkowiczów i nie przyszedł na zapowiedziane przez siebie spotkanie.

W związku z powyższym uprzejmie prosimy o udzieleni informacji, czy ww. osoby podające się za przedstawicieli PKP, działały w imieniu własnym czy też Spółki PKP S.A. celem podjęcia przez nasz Zarząd dalszych kroków prawnych w związku z oskarżeniami jakie wg świadków zajścia osoby te stawiały Prezesowi i Zarządowi ROD.

Jednocześnie informujemy, że Zarząd ROD „Pokój” złożył doniesienie na Policję w sprawie wtargnięcia na teren, wulgarnego zachowania, napaści słownej i zastraszania gospodarza oraz działkowiczów, poinformował dział prawny Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu, a w trosce o dobre imię Polskich Kolei Państwowych, których pracownikami była większość działkowiczów naszego ogrodu, zdecydował także o poinformowaniu organów nadrzędnych PKP S.A. Wnosimy także, o wyciągnięcie co do osób mieniących się Państwa przedstawicielami konsekwencji dyscyplinarnych, gdyż ich działania i publicznie stawiane przez nie oskarżenia naruszają także wizerunek Polskiego Związku Działkowców, powodują zgorszenie naszej społeczności, a przede wszystkim naruszają dobra osobiste członków Zarządu naszego ogrodu. Po rozpoznaniu sprawy przez Policję nie wykluczam również dochodzenia moich praw w drodze pozwu cywilnego, gdyż naruszono moją godność osobistą.

                                                           Z poważaniem
                                                           /-/Tadeusz Netczuk 
                                                            Prezes Zarzadu ROD "Pokój"

Do wiadomości:
1.  Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu
2.  Pan Romuald Bosakowski, Członek Zarządu PKP S.A., Dyrektor Zarządzania Nieruchomościami.