Rodzinny Ogród Działkowy "Pokój" we Wrocławiu

Władze - Oficjalne dokumenty


Petycja Zarządu ROD im. Pokój do Pani Ewy Kopacz Marszałek Sejmu RP ws. zaskarżenia zapisów ustawy o ROD do Trybunału Konstytucyjnego, dn. 28.04.2012 r.

Wrocław 28.04.2012 r.

Lp. 3/04/2012

Szanowna Pani Ewa Kopacz
Marszałek Sejmu

Ja, jako delegat Ziemii Wrocławwskiej na IX Krajowy Zjazd Delegatów polskiego Związku Działkowców, który odbył się 16-17 grudnia 2011 r. z wielką radością przyjąłem Pani słowa w liście skierowanym do uczestników Zjazdu. Wynikały z nich: troska i zrozumienie w walce o naszą ustawę z dnia 8 lipca 2005 r. Byłem pewny, że Pani Marszałek podważy działanie byłego Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Pana Lecha Gardockiego i byłego marszałka Sejmu Grzegorza Schetyny w sprawie naszej ustawy o ROD. Liszę, że Pani Marszałek poprze naszą ustawę i wspomoże nas, nie dopuszczając Posła Andrzeja Derę do reprezentowania nas działkowców w Trybunale Konstytucyjnym, ponieważ jest On zaciekłym wrogiem nas działkowców i naszej ustawy. Powinna być to osoba niezależna, znająca ustawę z 8 lipca 2005 r. oraz problemy działkowców. Jestem zawiedziony, że Pani Marszałek nie odniosła się do naszego pisma skierowanego przez IX Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Działkowców już tyle miesięcy. Liczę na Pani wrażliwość do nas wszystkich w Polsce działkowców. Czekam na odpowiedź.

Z wyrazami szacunku 
Prezes ROD "Pokój" we Wrocławiu
Tadeusz Netczuk
/-/

Tę petycję do Pani Marszałek Sejmu popiera cały Zarząd ROD "Pokój" we Wrocławiu:

Zastęca Prezesa - Waldemar Mieszkowski    /-/
Skarbnik - Danuta Zbierak    /-/
Członek Zarzadu - Paweł Błażejewski    /-/
Członek Zarzadu, Gospodarz Ogrodu - Krzysztof Mórawski    /-/