Rodzinny Ogród Działkowy "Pokój" we Wrocławiu

Władze - Oficjalne dokumenty


List otwarty Działkowców i Zarządu ROD „Pokój" we Wrocławiu do Pana Marszałka i Senatorów RP z dn. 29.11.2013 r. Czytaj stanowisko na stronie PZD [Format PDF].

Wrocław, 29.11.2013 r.

L.dz. 5/11/13

List otwarty Działkowców i Zarządu ROD „Pokój” we Wrocławiu do Pana Marszałka i Senatorów RP 29.11.2013 r.

Działkowcy i Zarząd ROD Pokój we Wrocławiu apelują do Senatorów aby Senat RP jak najszybciej naszą ustawę o Rodzinnych Ogrodach Działkowych przyjął i przesłał do Pana Prezydenta. Ustawa ta została przyjęta przez Sejm RP po wielkich trudach, a zgłaszane teraz uwagi były już przedmiotem dyskusji podczas posiedzeń nadzwyczajnej podkomisji sejmowej i komisji połączonych i zostały odrzucone ze względu na to ze są niezgodne z obowiązującym już w Polsce porządkiem prawnym, a w dodatku szkalują naszą organizację i  przedstawiają ją w nieprawdziwym świetle. Trybunał Konstytucyjny zobowiązał Polski Parlament do uchwalenia nowej ustawy w określonym terminie. Minęło wiele niespokojnych miesięcy i godzin nim Sejm RP poparł Projekt Obywatelski, za co Posłom dziękujemy. Dziękujemy Sejmowi za to, że wielu Polaków żyjących na skraju nędzy i jałmużny nie utraci nadziei, dorobku życia swego a nieraz i kilku pokoleń, jak to jest na naszym ponad 60-letnim ogrodzie. Po wielkich trudach nasza ustawa została skierowana do Senatu RP, jednakże zostało niewiele czasu na uchwalenie nowych przepisów, by Działkowcy, a co za tym idzie nasza organizacja – PZD, w której jesteśmy zrzeszeni, nie stracili praw do gruntów.

My, działkowcy bardzo się niepokoimy, że nasz projekt obywatelski może nie zdążyć wejść w życie przed 21.01.2014 r. Dlatego apelujemy do Panów Senatorów o jego pilne rozpatrzenie i nie wprowadzanie zapisów, które komisje w pracach Sejmu odrzuciły, a Izba Poselska przyjęła. Proponowanie, a co więcej rozpatrywanie zmian, które zostały już odrzucone w Izbie Poselskiej i nie mają żadnych podstaw prawnych jak i racjonalnych wprowadzenia ich do ustawy w pracach Senatu, mają na celu tylko wydłużanie procesu legislacyjnego.

Pod naszą ustawą podpisało się prawie milion polskich obywateli, a jest nas z rodzinami około trzech milionów. Chcemy pracować i odpoczywać na tych skromnych poletkach to nasze wczasy - wyspy Kanaryjskie w tym bogatym lecz nie dla nas biedaków kraju. Prosimy zatem Panów Senatorów RP aby termin wyznaczony przez Trybunał Konstytucyjny na uchwalenie nowej ustawy nie został przekroczony.

W imieniu Działkowców i
za Zarząd ROD „Pokój” we Wrocławiu
Tadeusz NetczukPan Prezydent Bronisław Komorowski RP
Marszałek Senatu i Senatorowie RP
KR PZD w Warszawie
OZ PZD we Wrocławiu
strona internetowa ROD „Pokój”.