Rodzinny Ogród Działkowy "Pokój" we Wrocławiu

O stronie


Redakcja strony

    Treści publikowane na stronie ROD "Pokój" we Wrocławiu są autoryzowane przez Zarząd ROD. Zarząd publikuje w szczególności treści związane z naszym ogrodem, ogrodnictwem działkowym na terenie Wrocławia oraz problematyką ogrodów działkowych w całym kraju. ROD "Pokój" jako członek PZD publikuje także materiały jednostek nadrzędnych - Okręgowego Zarządu PZD we Wrocławiu i Krajowej Rady PZD w Warszawie.
    Działkowcy naszego ogrodu mogą dodawać na stronie ogłoszenia ws. działek za pośrednictwem zarządu lub redakcji:
Zarząd ROD "Pokój" we Wrocławiu
tel. +48 664 935 458 (prezes zarządu)
e-mail: zarzad@rodpokoj.pl

Za redakcję strony, publikację ogłoszeń i wybór materiałów jest odpowiedziany:
Łukasz K. Netczuk - główny redaktor serwisu, administrator strony i poczty elektronicznej
kontakt: lukasz@netczuk.org

Materiały autorskie i własne

Wykorzystywanie do celów komercyjnych materiałów autorskich oraz własnych ROD "Pokój" opublikowanych na naszych stronach i kontach społecznościowych każdorazowo wymaga uzyskania zgody autorów oraz Zarządu ROD "Pokój" z wyłączniem materiałów pochodzących ze stron innych jednostek PZD. Dopuszcza się wykorzystanie materiałów w celach naukowych i publicystycznych pod warunkiem zachowania zasad cytowania:

Dla treści ze stron internetowych:
Autor, Tytuł wykorzystywanego materiału, źródło: strona internetowa Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Pokój" we Wrocławiu, http://rodpokoj.org/ (dostęp: data pobrania  treści)

Dla autorskich publikacji elekrtonicznych:
Autor, Tytuł wykorzystywanego materiału, data i miejsce wydania, źródło: strona internetowa Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Pokój" we Wrocławiu, http://rodpokoj.org/ (dostęp: data pobrania  treści).

W razie wątpliwości co do autorstwa różnych treści, w sprawie wykorzystania materiałów, publikacji ogłoszeń lub współpracy prosimy o kontakt z redaktorem lub Zarządem.

Za zgodą autorów na stronie opublikowano autorskie opracowania, które pozostają w pełni praw autorskich i majątkowych autorów:
1. Ł.K. Netczuk, Historia ROD "Pokój" we Wrocławiu oraz ogrodów kolejowych węzła Wrocław Główny Towarowy, Wrocław 2012, publikacja elektroniczna:
    - Od autora, Polskie tradycje ogrodnicze 1823-2005  
    - Lata 1926-1945 Niemieckie ogrody działkowe węzła stacji Wrocław Główny  
    - Lata 1945-1953 Historia ogrodów "Gaje" i "Pokój". Węzeł Wrocław Główny  
    - Lata 1953-1963 Założenie i budowa POD "Pokój". Tradycje kolejowe  
    - Lata 1964-1979 Rozwój i stabilizacja  
    - Lata 1980-1995 Czas zmian  
    - Lata 1996-2012 Szanse i zagrożenia, Zakończenie  
    - Kadencje władz
2. Ł.K. Netczuk, Stan prawny ROD "Pokój" we Wrocławiu, Wrocław 2012-2016, publikacja elektroniczna.
3. Ł.K. Netczuk, Tradycje ROD "Pokój" we Wrocławiu, Wrocław 2010-2012, publikacja elektroniczna.
4. Ł.K. Netczuk, Konkursy w ROD "Pokój" we Wrocławiu, Wrocław 2010, aktualizowany indeks, publikacja elektroniczna.
5. T. Netczuk, Mini Gazeta Zespołu Społecznej Służby Instruktorów ROD "Pokój" we Wrocławiu, nr 1-20, Wrocław od 2004, publikacja elektroniczna.

Historia i autor

Niniejsza strona internetowa powstała z inspiracji Prezesa Tadeusza Netczuka na podstawie uchwały Zarządu ROD "Pokój" z września 2010 r. Wykonanie strony powierzono osobie najbliżej związanej z ogrodem, ale nie obciążonej obowiązkami statutowymi - Panu Łukaszowi Netczukowi, który wraz ze swym ojcem dzielił do niedawna pasję ogrodniczą na naszym ogrodzie. Obecnie pasję tę realizuje na własnej działce w ROD "Bielany", gdzie również w 2010 r. założył stronę ogrodową. Na prośbę i przy pomocy Zarządu Pan Łukasz wraz ze swym ojcem uporządkowali także nasze dziedzictwo historyczne - archiwum, biblioteczkę, pamiątki i historię. Autor strony przez ostatni rok społecznie poświęcając swój czas, wykonał nie tylko stronę internetową, zebrał też i opisał naszą historię, konkursy, zdjęcia i tradycje. Jako administrator obsługuje także pocztę elektroniczną, dokumentuje fotograficznie wszystkie nasze wydarzenia i imprezy.

Za zaangażowanie Zarząd ROD "Pokój" w dniu 24.09.2011 r. przyznał Panu Łukaszowi Netczukowi specjalny dyplom w podzięce za ten bezinteresowny wysiłek wynikający z przywiązania do naszego ogrodu, sympatii i troski o ulotną historię naszej społeczności.
Zarząd ROD "Pokój"

Duży wkład w powstanie strony mieli również członkowie Zarządu i Pan Prezes, którzy służyli mi przede wszystkim informacją i materiałami, byli też pierwszymi recenzentami mojej pracy. Raz rozpoczęte dzieło trzeba jednak doprowadzić do końca. Do skończenia pozostało jedynie opisanie historii od 1995 r. oraz redakcja jublieuszowej broszury, zbierającej informacje ze stron. W 2012 r. praca ta zostanie zakończona, tym samym ogród będzie merytorycznie przygotowany do obchodów rocznic przypadających w 2013 r.
Admin - ŁKN

Charakterystyka strony

Pracę nad naszą stroną rozpoczęto w październiku 2010 r. a zakończono w połowie 2011 r. kiedy przybrała obecny kształt. Strona służy publikacji komunikatów i obwieszczeń Zarządu i Komisji ogrodowych. Jest środkiem komunikacji między działkowiczami i władzami ogrodu. Jest też jego wizytówką - prezentuje nasze osiągnięcia, historię i znaczenie dla lokalnej społeczności. Promuje zdrowy tryb życia i ukazuje w pełni prawdziwy rodzinny i społeczny obraz polskiego ruchu działkowego. Jest też łącznikiem ze stroną Polskiego Związku Działkowców. Linki do najważniejszych informacji PZD publikowane są również na stronach ogrodu. 

Witryna jest stale aktualizowana, średnio 5 razy w miesiącu i częstotliwość ta wzrasta. Oglądalność strony również wzrasta z każdym miesiącem. Regularnie pojawiają się kolejne treści związane z działalnością ogrodu, Zarządu i Związku. Całość wzbogacona jest o galerię zdjęć. Ze względu na ograniczoną pojemność serwera i konieczność oszczędnego gospodarowania miejscem na bezpłatnym koncie hostingowym w galerii publikujemy tylko najważniejsze zdjęcia. Społeczne zanagażowanie oraz hosting non profit naszej strony na serwerze Republika.pl oddaje ideę ruchu działkowego jako organizacji społecznej, w której dla wspólnego dobra razem możemy zdziałać więcej. Jednak rosnąca ilośc materiałów wkrótce wymusi na nas zmianę konta na płatne. W archiwum ogrodu do dyspozycji działkowiczów znajdują się płyty DVD z mnóstwem zdjęć z uroczystości z ostatnich 13 lat.

Zmiany w 2018

W 2017 r. strona nie była aktualizowana. Na przełomie października i listopada 2017 r. ze względu na przejściowe trudności zreygnowano z dotychczasowej domeny rodpokoj.org. W lutym 2018 r. stronę wznowiono pod nowym adresem rodpokoj.pl z uwagi na zwolenienie tej domeny po ROD im. "Pokoju" w Luboniu. Zmianie uległ również adres e-mail. nowy to zarzad@rodpokoj.pl

W  marcu 2013 r. z  uwagi na likwidację serwera Republika.pl ostatecznie zniknie z Internetu archiwalna wersja naszej strony pod adresem: (http://rod_pokoj.republika.pl) .

Modernizacja i zmiany w 2013

Na przełomie października i listopada 2013 r. ze względu na zmiany w ofercie płatnych kont na serwerach Republiki, nasza strona została przeniesiona na nowy serwer. Serwis zmodernizowano graficznie, zakupiono pakiet hostingowy i domenę rodpokoj.org. Strona w nowej odsłonie zostanie otwarta ok. 15.11.2013 r. Zachowane zostały wszystkie treści ze starej strony, a dzięki pojemnemu hostingowi możliwe stało się opublikowanie wszystkich galerii i dokumentów, które wcześniej musiały być usuniętę z konta darmowego lub goszczone na serwerach zewnętrznych. Nowa strona graficznie wzorowana na stronie OZ PZD w Warszawie, która zobyła sobie sympatię Zarządu. Wprowadzono drobne zmiany i korekty w tekstach. Otworzono nową pocztę mailową w domenie strony. Stary serwis (http://rod_pokoj.republika.pl) ma wylącznie charakter archiwalny.


Powrót do góry