Rodzinny Ogród Działkowy "Pokój" we Wrocławiu

Pomoc i porady - Porady prawne


Porady prawne w OZ PZD we Wrocławiu

Zarząd ROD "Pokój" informuje, że w sprawie wszelkich porad prawnych związanych z działalnością PZD i ROD w okręgu wrocławskim należy zgłaszać się bezpośrednio do Okręgowego Zarządu PZD we Wrocławiu przy ul. Starogroblowej 4 w godzinach pracy, pod nr tel. +48 71 354-41-60. Szczegóły w zakładce Kontakt na stronie internetowej OZ PZD we Wrocławiu. Lokalizacja OZ PZD na terenie ROD "Marzenie":


Większy widok mapy

Porady prawne, komunikaty i publicystyka na stronie KR PZD

Na stronie KR PZD znajdują się najważniejsze wskazówki i porady dotyczące funkcjonowania ROD, m.in. opłat, altan i nasadzeń [linki do stron PZD]:

1.Wydawnictwa PZD:
- Biuletyn Informacyjny KR PZD
- Informator KR PZD 
Zielona Rzeczpospolita 
2. Altana i naniesienia na działce, przepisy porządkowe:
- Altana ogrodowa - jaka powinna być? - 05.01.2016
- Skutki nieprzestrzegania regulaminu ROD - 18.12.2015 
Komunikat KR PZD w sprawie budownictwa ponadnormatywnego i zamieszkiwania na działkach w ROD - 15.12.2015 
- Zwierzęta na terenie ROD - 26.10.2015
- Czy mogę wybudować altanę w odległości mniejszej niż 3 metry od ogrodzenia działki za pisemną zgodą sąsiada? - 11.09.2015 
- "Kolejny raz nękani są działkowcy" - 20.08.2014 
3. Opłaty, składki, podatki itp.:
- Składka członkowska a opłata na zarządzanie - 31.12.2014
- Działkowiec nie zapłaci podatku od odszkodowania - 19.09.2014 
- Czy przy sprzedaży altany i nasadzeń na działce trzeba zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych? - 18.08.2014
4. Sprzedaż działki, altan, przenoszenie prawa do działki, zamiana działki:
- Przeniesienie prawa do działki - 18.12.2015 
- Konkubencie! Konkubino! - czyli związek partnerski w ROD - 15.12.2015
- Jakich formalności musi dopełnić działkowiec, aby dokonać zamiany działek? - 18.08.2014
- Czy mogę się zrzec prawa do działki i wskazać osobę bliską jako następcę? - 18.08.2014
- Czym różni się przeniesienie praw do działki od ustanowienia opiekuna działki? - 18.08.2014
5. Sprawy Zarządu ROD:
- Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych? - 15.02.2016 
- Komunikat KR PZD w sprawie usuwania azbestu z terenów rodzinnych ogrodów działkowych - 28.01.2016
- Komunikat Prezydium KR PZD w sprawie udzielania pożyczek dla ROD z Funduszu Samopomocowego w 2016 roku - 28.01.2016
- Komunikat Prezydium KR PZD w sprawie wykorzystania środków finansowych na inwestycje i remonty w ROD w 2016 roku - 26.01.2016
- Sukces PZD w Sądzie Najwyższym - 28.08.2015
Komunikat KR PZD w sprawie udzielania pełnomocnictw dla zarządów ROD do występowania o dofinansowywanie z funduszy europejskich, krajowych i lokalnych - 30.12.2015 
- Komunikat KR PZD w sprawie deklaracji od podatku rolnego i nieruchomości - 09.12.2015 
- Komunikat KR PZD w sprawie druków dokumentów dla ROD dotyczących inwestycji i remontów - 30.10.2015
- Inwestycje budowlane realizowane w sąsiedztwie granic ROD - 21.09.2015.

Podstawy prawne funkcjonowania ROD od 19.01.2014 r.

Od 19.01.2014 r. rodzinne ogrody działkowe funkcjonują na podstawie nowej ustawy [linki do stron PZD]:
1. Ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych z 13 grudnia 2013 r.
    - Przewodnik po ustawie
    - Pytania działkowców i odpowiedź prawników ws. nowej ustawy
        - Opłaty
        - Członkostwo w PZD 
        - Przeniesienie prawa do działki
        - Zagospodarowanie ROD
        - Sprawy różne
2A.
Statut PZD uchwalony przez XII Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Działkowców w dniu 2 lipca 2015 roku i 9 września 2015 r. zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym 
2B. Uchwała nr 3/VI/2016 Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie interpretacji Statutu PZD w zakresie decydowania przez zarząd ROD o zwołaniu walnego zebrania sprawozdawczego ROD w trakcie kadencji
3. Regulamin ROD uchwalony przez Krajową Radę PZD z dn. 1 października 2015 r. obowiązujący od 1 stycznia 2016 r. 
4. Uchwały KR PZD dotyczące członkostwa w PZD i składki 
5. Uchwały KR PZD dotyczące gospodarki gruntami 
6. Uchwały KR PZD dotyczące finansów 
7. Uchwały KR PZD dotyczące funduszy PZD 
8. Uchały KR PZD dotyczące pozyskiwania środków z UE i WFOŚIGW 
9. Uchwały KR PZD dotyczące różnych spraw 
10. zUchwały KR PZD dotyczace funkcjonowania ROD 
11. Uchwały XII Krajowego Zjazdu Delegatów z 2-3 lipca 2015 r. 
12. Wory dokumentów na stronie PZD [znaleźć je można także na naszej stronie w sekcji Władze - zakładka Druki do pobrania]
13. Regulamin Komisji Rewizyjnych uchwalony przez Krajową Komisję Rewizyjną PZD uchwałą nr 7/III/2015 z dn. 12 listopada 2015 r. 
14. Sprawy z dyżurów telefonicznych ogrodowej

Aktualne podstawy prawne działalnia PZD i ROD - ustawy, statut i regulaminy - można znaleźć na stronach PZD, a także w naszej Biblioteczce ogrodowej udostępnianej przez Prezesa przed comiesięcznymi zebraniami Zarządu.