Rodzinny Ogród Działkowy "Pokój" we Wrocławiu

Pomoc i porady - SSI


Społeczna Służba Instruktorska

Na terenie naszego ogrodu funkcję instruktorów pełnią następujące osoby:

1. Tadeusz Netczuk - instruktor ogrodowy (nr leg. 1/130/1997), okręgowy (nr leg. 03/2003) i krajowy (19.08.2008, nr leg. 141/2013)
2. Antoni Błądek - instruktor ogrodowy (nr leg. 1/130/2001)
3. Helena Sikorska - instruktor ogrodowy (nr leg. 1/130/2011)
4. Paweł Błażejewski - instruktor ogrodowy (nr leg. 2/130/2011)
5. Danuta Zbierak - instruktor ogrodowy (nr leg. 3/130/2011), okręgowy (nr leg. /2014)
6. Waldemar Mieszkowski - instruktor ogrodowy (nr leg. 4/130/2011), okręgowy (nr leg. /2014)
7. Antoni Jodkiewicz - instruktor ogrodowy (nr leg. 5/130/2011)
8. Krzysztof Mórawski - instruktor ogrodowy (nr leg. 2/130/2001), nieaktywny
9. Henryk Chocimski - instruktor ogrodowy (nr leg. 4/130/1998), nieaktywny
10. Teresa Chocimska
- instruktor ogrodowy (nr leg. 5/130/1998), niekatywna.

Dawni instruktorzy SSI oraz wcześniej SIF (Społecznych Instruktorów Fachowych) są wspomniani w Historii ogrodu. Funkcje instruktorów są wykonywane społecznie.

Oprócz udzielania bieżących porad działkowiczom, zadaniem instruktorów ogrodowych jest prowadzenie okresowych szkoleń praktycznych i teoretycznych dla zainteresowanych osób. Tematyka tych szkoleń obejmuje zagadnienia związane z uprawą, pielęgnacją i ochroną roślin użytkowych i ozdobnych, aktualnymi przepisami obowiązującymi w ROD, a także z ekologicznymi sposobami użytkowania działki, ochroną przyrody, itp. 

Informacje o terminach planowanych szkoleń będą umieszczane na tablicach na terenie ogrodu oraz na stronie internetowej. Ponadto pomocą służą także okręgowi i krajowi instruktorzy, których ewidencję prowadzi Okręgowy Zarząd PZD. Szczegółowe informacje na temat szkoleń oraz porady ogrodnicze można będzie też znaleźć na stronie OZ PZD we Wrocławiu.

W dziale Mini Gazeta SSI będziemy umieszczać artykuły i materiały pomocnicze przygotowywane przez zespół SSI z naszego ogrodu od 2004 r.

Porady ogrodnicze można znaleźć również na stronach KR PZD i OZ PZD we Wrocławiu.