Rodzinny Ogród Działkowy "Pokój" we Wrocławiu

Pomoc i porady - Gospodarze


Gospodarze

Obecnie na naszym ogrodzie pracuje dwóch Gospodarzy, po jednym w każdej części ogrodu. Funkcję tę pełnią Panowie:

Waldemar Ścigała - kolonia "Stary Ogród" przy al. Armii Krajowej
Jerzy Milewski - kolonia "Brochów" przy ul. Wiaduktowej, członek Zarządu ROD "Pokój".

Do zadań Gospodarza należy między innnymi: 
- dbanie o utrzymanie wspólnych części ogrodu,
- konserwacja elementów infrastruktury,
- obsługa i kontrola sprzętu ogrodowego,
- prowadzenie zapisów na sezonowe usługi sprzętem ogrodowym, np. wycinanie gałęzi, przycinanie żywopłotów, koszenie trawników,
- wykonywanie ww. usług na zasadach określonych w regulaminie w terminach uzgodnionych z działkowiczami,
- udzielanie informacji działkowiczom, a także zwracanie uwagi na ewentualne problemy.

Ze względu na duży zakres obowiązków Gospodarzy oraz wielkość naszego ogrodu (232 działki), Zarząd prosi aby mieć na uwadze odpowiednio wczesne zgłaszanie zapotrzebowania na usługi ogrodowe. 

Zakres usług świadczonych przez Gospodarzy może być czasowo ograniczony ze względu na sytuacje losowe, np. awarie sprzętu. Wszelkie usterki będą na bieżąco usuwane. 

Gospodarze są obecni na terenie ogrodu w miarę możliwości czasowych, zwłaszcza w okresie letnim. Szczegółowych informacji w tym zakresie udziela Zarząd. W okresie jesienno-zimowym Gospodarze przede wszystkim doglądają ogrodu.