Rodzinny Ogród Działkowy "Pokój" we Wrocławiu

Pomoc i porady


By dowiedzieć się więcej zapraszamy do działów w niniejszej sekcji:
Gospodarze
Społeczna Służba Instruktorska
Sprzęt ogrodowy
Biblioteczka i Archiwum 
Mini Gazeta SSI 
Porady prawne 

Praktyczne porady ogrodnicze na naszych stronach

W niniejszym dziale znajdą Państwo informacje o Gospodarzach odpowiedzialnych za pomoc z wykorzystaniem sprzętu ogrodowego, o instruktorach ogrodowych, służących poradą i informacją na temat gospodarowania na działkach oraz uprawy roślin, a także informacje na temat tego, jakim sprzętem dysponuje Zarząd i jakie są warunki korzystania z tego sprzętu. Ogród posiada małą Biblioteczkę z literaturą fachową. Udostępniamy także materiały i artykuły przygotowywane przez zespół SSI (Mini Gazeta). Wskazujemy gdzie uzyskać pomoc prawną.

Porady ogrodnicze na stronach KR PZD

Oto sekcje gdzie na stronach KR PZD można znlaźć porady ogrodnicze [linki do strony KR PZD]:
- Porady ogrodnicze na każdy miesiąc roku
- Broszury ogrodnicze KR PZD
- Czasopismo "Działkowiec"
- Czasopismo "Mój ogródek"

Inne pomoce

Na stronie internetowej Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska została udostępniona nowa publikacja dotycząca inwazyjnych roślin gatunków obcych pt. Rośliny obcego pochodzenia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych, autorstwa Barbary Tokarskiej-Guzik, Zygmunta Dajdoka, Marii Zając, Adama Zająca, Aliny Urbisz, Władysława Danielewicza i Czesława Hołdyńskiego.

Publikacja ta zawiera katalog rośli gatunków obcych, które można zaobserować w środowisku przyrodniczym w Polsce. Każdy gatunek został oceniony pod kątem stwarzanego zagrożenia dla rodzimej przyrody, w tym siedlisk przyrodniczych chronionych na mocy Dyrektywy Siedliskowej. Przy gatunkach inwazyjnych zamieszczono także dane dotyczące rodzaju stwarzanego przez nie zagrożenia i jego skali. Łącznie we florze Polski wyróżniono 939 gatunków obcego pochodzenia, w tym 88 roślin inwazyjnych lub potencjalnie inwazyjnych. Autorzy omawiają także gatunki potencjalnie inwazyjnie, dotychczas nie stwierdzone w Polsce.