Rodzinny Ogród Działkowy "Pokój" we Wrocławiu

Walne Zebranie - Archiwum walnych zebrań


Uchwały i protokoły z Walnych Zebrań oraz sprawozdania Komisji Problemowych są do wglądu w biurze Zarządu. Starsze dokumenty z ostatnich lat będziemy sukcesywnie publikować.

23.04.2016 -  Walne Zebranie Sprawozdawcze

Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Sprawozdawczym [.html]
Porządek Walnego Zebrania [.html]
Regulamin Walnego Zebrania [.html]
Sprawozdanie Zarządu za rok 2015  [plik w formacie .pdf]
Plan pracy na rok 2016  [plik w formacie .pdf]
Sprawozdanie Komisji Rozjemczej za rok 2015 [plik w formacie .pdf]
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2015 [plik w formacie .pdf]
Sprawozdanie Komisji Lustracyjnej za rok 2015 [plik w formacie .pdf] 
Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska i SSI za rok 2015 [plik w formacie .pdf]
Sprawozdanie Komisji Socjalnej za rok 2015 [plik w formacie .pdf]
Skrót treści uchwał Walnego Zebrania Sprawozdawczego z dn. 23.04.2016 r. [.html]

25.04.2015 -  Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze

Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Sprwozdawczo-Wyborczym [.html]
Porządek Walnego Zebrania [.html]
Regulamin Walnego Zebrania [.html]
Sprawozdanie Zarządu za rok 2014  [plik w formacie .pdf]
Plan pracy na rok 2015  [plik w formacie .pdf]
Sprawozdanie Komisji Rozjemczej za rok 2014 [plik w formacie .pdf]
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2014 [plik w formacie .pdf]
Sprawozdanie Komisji Lustracyjnej za rok 2014 [plik w formacie .pdf] 
Sprawozdanie Komisji Ekologicznej i z prowadzenia MiniGazety za rok 2014 [plik w formacie .pdf]
Skrót treści uchwał Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego z dn. 25.04.2015 r. [.html]

30.08.2014 -  Ustawowe zebranie działkowców

Zawiadomienie o Zebraniu Działkowców [.html]
Regulamin Zebrania Działkowców (wzór) [.pdf]
Informacja o wynikach głosowania [.html]

26.04.2014 -  Walne zebranie sprawozdawcze

Zawiadomienie o Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu [.html]
Porządek Walnego Zebrania [.html]
Regulamin Walnego Zebrania [.html]
Sprawozdanie Zarządu za rok 2013  [plik w formacie .pdf]
Plan pracy na rok 2014  [plik w formacie .pdf]
Sprawozdanie Komisji Rozjemczej za rok 2013 [plik w formacie .pdf]
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2013 [plik w formacie .pdf]
Sprawozdanie Komisji Lustracyjnej za rok 2013 [plik w formacie .pdf] 
Sprawozdanie Komisji Ekologicznej i z prowadzenia MiniGazety za rok 2013 [plik w formacie .pdf]
Dodatek do sprawozdania z działalności  Komisji Ekologicznej za rok 2013 [plik w formacie .pdf]
Przesłanie do działkowców, ludzi którzy kochają piękno ptasiego rodu i do Prezesa Związku Miast Polskich [.html]
Skrót treści uchwał Walnego Zebrania Sprawozdawczego z dn. 26.04.2014 r. [.html]

27.04.2013 -  Walne zebranie sprawozdawcze

Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Sprawozdawczym [.html]
Proponowany porządek obrad [.html]
Sprawozdanie Zarządu za rok 2012  [plik w formacie .pdf]
Plan pracy na rok 2013  [plik w formacie .pdf]
Stanowisko Walnego Zebrania ROD "Pokój" do władz RP w sprawie projektu ustawy działkowej autorstwa PO [.html]
Skrót treści uchwał Walnego Zebrania Sprawozdawczego z dn. 27.04.2013 r. [.html]

26.01.2013 - Nadzwyczajne walne zebranie

Zawiadomienie o Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu [.html]
Ogłoszenie o Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu [plik w formacie .pdf] 
Proponowany porządek obrad [.html]
Komitet inicjatywy ustawodawczej obywatelskiego projektu ustawy o ROD [.html] 
Przewodnik po obywatelskim projekcie ustawy o ROD [.html]
Projekt ustawy o ROD
  [plik w formacie .pdf]
Uzasadnienie do projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych [plik w formacie .pdf]
Lista do zbierania podpisów - ustawowy wzór [plik w formacie.doc]  
Jak zbierać podpisy? [plik w formacie.doc]  
Przyjęte Stanowisko Nadzwyczajnego Walnego Zebrania ROD "Pokój" we Wrocławiu z dnia 26 stycznia 2013 r. w sprawie propozycji do projektów ustawy o ogrodach działkowych autorstwa Solidarnej Polski i Platformy Obywatelskiej [plik w formacie .pdf]
Załącznik - Podpisy Uczestników Nadzwyczajnego Walnego Zebrania ROD „Pokój” we Wrocławiu pod Stanowiskiem z dnia 26 stycznia 2013 r. w sprawie propozycji do projektów ustawy o ogrodach działkowych autorstwa Solidarnej Polski i Platformy Obywatelskiej [plik w formacie .pdf]
Zebrane podpisy poparcia pod stanowiskiem [.jpg]
Sprawozdanie z obrad [.html].

28.04.2012 - Walne zebranie sprawozdawcze

Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Sprawozdawczym [.html]
Proponowany porządek obrad [.html]
Sprawozdanie Zarządu za rok 2011  [plik w formacie .pdf]
Plan pracy na rok 2012  [plik w formacie .pdf]
Projekt Stanowiska Walnego Zebrania ROD im. Pokój do władz RP ws. zaskarżenia zapisów ustawy o ROD do Trybunału Konstytucyjnego
Skrót treści uchwał Walnego Zebrania Sprawozdawczego z dn. 28.04.2012 r. [.html]

30.04.2011 - Walne zebranie sprawozdawcze

Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Sprawozdawczym [.html]
Proponowany porządek obrad [.html]
Sprawozdanie Zarządu za 2010  [plik w formacie .doc]
Plan pracy na rok 2011  [plik w formacie .doc]

25.04.2010 - Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze

Sprawozdanie Zarządu za 2009 [plik w formacie .pdf]
Sprawozdanie Komisji Gosodarczej za 2009 [plik w formacie .pdf]
Sprawozdanie Komisji Rozjemczej za 2009 [plik w formacie .pdf]
Plan pracy na rok 2010 [plik w formacie .pdf]

27.03.1988 - Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze

Dokumenty z Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego [plik w formacie .pdf] 


Powrót do góry