Rodzinny Ogród Działkowy "Pokój" we Wrocławiu

Walne Zebranie - Dokumenty


23.04.2016 -  Walne Zebranie Sprawozdawcze

Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Sprawozdawczym [.html]
Porządek Walnego Zebrania [.html]
Regulamin Walnego Zebrania [.html]
Sprawozdanie Zarządu za rok 2015  [plik w formacie .pdf]
Plan pracy na rok 2016  [plik w formacie .pdf]
Sprawozdanie Komisji Rozjemczej za rok 2015 [plik w formacie .pdf]
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2015 [plik w formacie .pdf]
Sprawozdanie Komisji Lustracyjnej za rok 2015 [plik w formacie .pdf] 
Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska i SSI za rok 2015 [plik w formacie .pdf]
Sprawozdanie Komisji Socjalnej za rok 2015 [plik w formacie .pdf]
Skrót treści uchwał Walnego Zebrania Sprawozdawczego z dn. 23.04.2016 r. [.html]

Sporawozdania i protokoły będą dostępne w biurze zarządu codziennie od 17 do 22 kwietnia w godz. 15:00 - 16:00.

Starsze dokmenty znajdą Państwo w Archiwum Walnych Zebrań.