Rodzinny Ogród Działkowy "Pokój" we Wrocławiu

Władze - Druki do pobrania


Dla działkowców (obowiązują od 19.01.2014)

1. Wzór deklaracji członkowskiej [27.01.2014 - link do strony PZD]  
2. Umowa dzierżawy działkowej [
27.01.2014 - link do strony PZD]
3. Umowa przeniesienia praw do działki [
14.02.2014 - link do strony PZD
4. Wniosek o zatwierdzenie umowy przeniesienia prawa do działki
[25.06.2014 - link do strony PZD] 
5. Przeniesienie praw do działki - uchwała o wypowiedzeniu umowy przekształconej z mocy ustawy [15.04.2014 - link do strony PZD]

6. Uchwała o wypowiedzeniu umowy zawartej w drodze przeniesienia praw
[15.04.2014 - link do strony PZD] 
7. Uchwała o wypowiedzeniu umowy zawartej z zarządem - wniosek o zatwierdzenie umowy 
[15.04.2014 - link do strony PZD]
8. Oświadczenie o wstąpieniu w prawa do działki po zmarłym współmałżonku [25.06.2014 - link do strony PZD]
9. Wniosek osoby bliskiej o ustanowienie prawa po zmarłym dziakowcu [13.06.2014
- link do strony PZD]. 

Dla Zarządu i Komisji Rewizyjnej (obowiązują od 19.01.2014)

1. Wzór (!) uchwały Zarządu ROD stwierdzające wstąpienie w prawo do działki [01.07.2014 - link do strony PZD]
2. Wzór (!) uchwały Zarządu ROD o wyrażeniu zgody na podpisanie umowy dzierżawy działkowej na wolną działkę (w zasobie Zarządu, nie mającą wcześniej prawnego użytkownika) 
[01.07.2014 - link do strony PZD]
3. Komunikat KR PZD w sprawie druków dokumentów dla ROD dotyczących inwestycji i remontów - 30.10.2015 [08.03.2016
- link do strony PZD]
4. Uchwała Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD w sprawie wprowadzenia obowiązujących wzorów protokołów i sprawozdań - 13.11.2015 [08.03.2016 - link do strony PZD].
5. Komunikat KR PZD w sprawie deklaracji od podatku rolnego i nieruchomości - 09.12.2015 [08.03.2016
- link do strony PZD]
6. Dokumenty na walne zebrania sprawozdawczo-wyborcze w 2015 roku [18.12.2014
- link do strony PZD]
7. Dokumenty na zebrania działkowców [27.02.2014 - link do strony PZD]

Gospodarka odpadami

1. Harmonogram odbioru odpadów selektywnych ogrodów działkowych we Wrocławiu [31.03.2016 - link do strony Trans Formers].