Rodzinny Ogród Działkowy "Pokój" we Wrocławiu

Władze - Oficjalne dokumenty


Pismo z 30.01.2016 r. do OZ i KR PZD we Wrocławiu ws. sprzeciwu wobec uchwały nr 385/2015 KR PZD ws. czerpania i wykorzystywania dochodów z majątku Polskiego Związku Działkowców podpisane przez aktyw ROD "Pokój" i prezesów 23 ROD Okręgu Wrocławskiego PZD.

Wniosek do Biura Rozwoju Wrocławia o wprowadzenie do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia terenów R.O.D. im. Pokój we Wrocławiu jako terenów przeznaczonych dla ogrodów działkowych z dn. 08.05.2015 r.

Apel działkowców, zarządu, komisji statutowych i problemowych, służby instruktorskiej ROD "Pokój" z 20.11.2014 r. do Premier Ewy Kopacz i Marszałka Sejmu w sprawie wyroku NSA dotyczącego altan w ROD oraz wniosku RPO ws. nowej ustawy o ROD.

Stanowisko przyjęte przez zebranych 30.08.2014 r. podczas Dnia Działkowca: Działkowiczów, Komisji Rewizyjnej, Komisji Rozjemczej, Społecznej Służby Instruktorskiej i Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Pokój” we Wrocławiu w sprawie wyroku NSA  oraz wniosku RPO ws. nowej ustawy o ROD.

Nota ws. uregulowania statusu budynku biura zarządu ROD „Pokój” we Wrocławiu i stanu prawnego 11 działek położonych na terenie PKP od strony lokomotywowni - część działki 4/128, Obręb Południe z 01.05.2014 r.

Przesłanie do działkowców, ludzi którzy kochają piękno ptasiego rodu i do Prezesa Związku Miast Polskich z dn. 21.04.2014 r.

Pismo do prezesa Związku Miast Polskich w związku ze skierowaniem uchwalonej ustawy o ROD do Trybunału Konstytucyjnego  z dn. 06.02.2014 r.

Pismo do Prezydenta RP w związku z wnioskiem prezesa Związku Miast Polskich o skierowanie uchwalonej ustawy o ROD do Trybunału Konstytucyjnego  z dn. 06.02.2014 r.

List otwarty Działkowców i Zarządu ROD „Pokój" we Wrocławiu do Pana Marszałka i Senatorów RP z dn. 29.11.2013 r. Czytaj stanowisko na stronie PZD [Format PDF].

Apel do Premiera w sprawie przyspieszenia procesu legislacyjnego projektu ustawy działkowej z dn. 12.11.2013 r. Czytaj stanowisko na stronie PZD [Format PDF].

Stanowisko przyjęte przez zebranych 21.09.2013 r. podczas Dnia Działkowca z okazji 60-lecia ROD „Pokój”: Działkowiczów, Komisji Rewizyjnej, Komisji Rozjemczej, Społecznej Służby Instruktorskiej i Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Pokój” we Wrocławiu w sprawie zmian wprowadzonych podczas prac sejmowej podkomisji nadzwyczajnej przez posłów Platformy Obywatelskiej głosami Solidarnej Polski do obywatelskiego projektu ustawy o ogrodach działkowych. Czytaj stanowisko na stronie PZD [Format PDF].

Stanowisko Walnego Zebrania ROD "Pokój" do władz RP w sprawie projektu ustawy działkowej autorstwa PO, dn. 27.04.2013 r. Czytaj dokument na stronie PZD, w Biuletynie Informacyjnym 05/2013 na str. 26 oraz fragment w Zielonej Rzeczpospolitej na str. 8. Dokument w formacie HTML i PDF.

Stanowisko Nadzwyczajnego Walnego Zebrania ROD "Pokój" we Wrocławiu z dnia 26 stycznia 2013 r. w sprawie propozycji do projektów ustawy o ogrodach działkowych autorstwa Solidarnej Polski i Platformy Obywatelskiej. Czytaj Stanowisko. Czytaj podpisy pod stanowiskiem.

Pisma przewodnie do władz RP i parlamentarzystów:

Prezydenta - czytaj  na stronie PZD
Premiera
Marszałek Sejmu
Marszałka Senatu 
Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej 
Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości 
Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego 
Klubu Parlamentarnego Ruchu Palikota 
Klubu Parlamentarnego Sojuszu Lewicy Demokratycznej 
Klubu Parlamentarnego Solidarnej Polski.

Dokumenty w formacie PDF.

Stanowisko wyrażone przez zebranych 29.09.2012 r. podczas Dnia Działkowca: Działkowiczów, Komisji Rewizyjnej, Komisji Rozjemczej, Społecznej Służby Instruktorskiej i Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Pokój" we Wrocławiu w sprawie projektu ustawy o ogrodach działkowych autorstwa Solidarnej Polski przedłożonego Marszałek Sejmu 12.09.2012 r. Czytaj dokument na stronie PZD. Dokument w formacie HTML.

Stanowisko wyrażone przez zebranych 29.09.2012 r. podczas Dnia Działkowca: Działkowiczów, Komisji Rewizyjnej, Komisji Rozjemczej, Społecznej Służby Instruktorskiej i Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Pokój" we Wrocławiu w sprawie poparcia projektu ustawy o ogrodach działkowych autorstwa społeczności działkowców i Polskiego Związku Działkowców. Czytaj dokument na stronie PZD. Dokument w formacie HTML.

Petycja Zarządu ROD im. Pokój do Pani Ewy Kopacz Marszałek Sejmu RP ws. zaskarżenia zapisów ustawy o ROD do Trybunału Konstytucyjnego, dn. 28.04.2012 r. Dokument w formacie HTML.

Stanowisko Komisji Rozjemczej ROD im. Pokój do Pani Ewy Kopacz Marszałek Sejmu RP ws. zaskarżenia zapisów ustawy o ROD do Trybunału Konstytucyjnego, dn. 28.04.2012 r. Czytaj dokument na stronie PZD. Dokument w formacie HTML.

Stanowisko Komisji Rewizyjnej ROD im. Pokój do Pani Ewy Kopacz Marszałek Sejmu RP ws. zaskarżenia zapisów ustawy o ROD do Trybunału Konstytucyjnego, dn. 28.04.2012 r. Czytaj dokument na stronie PZD. Dokument w formacie HTML.

Stanowisko Walnego Zebrania ROD im. Pokój do władz RP ws. zaskarżenia zapisów ustawy o ROD do Trybunału Konstytucyjnego, dn. 28.04.2012 r.
Czytaj dokument na stronie PZD. Dokument w formacie HTML.

Odpowiedź Prezesa ROD im. Pokój na pismo Dyrektora Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami PKP SA we Wrocławiu w sprawie wyjaśnienia bezprawnego najścia osób podających się za pracowników PKP, dn. 12.04.2012 r. Dokument w formacie HTML.

Pismo Prezesa ROD im. Pokój do Dyrektora Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami PKP SA we Wrocławiu w sprawie bezprawnego najścia osób podających się za pracowników PKP, dn. 26.03.2012 r. Dokument w formacie HTML.

Podziękowanie prezesa Tadeusza Netczuka dla Krajowej Rady PZD za Poradnik prezesa ROD, dn. 15.02.2012 r. Dokument w formacie HTML.
Biuletyn Informacyjny 03/2012 nr /234/
Informacje, str. 81. Dokument w formacie PDF.

Apel Prezesa ROD "Pokój", Tadeusza Netczuka na IX Krajowy Zjazd Delegatów w Warszawie w dn. 17.12.2011 r. Dokument w formacie HTML.
Biuletyn Informacyjny Zjazdowy 01/2012 nr /232/Dokumenty wysłane do Zjazdu, str. 64-65. Dokument w formacie PDF.

Odpowiedź Zarządu ROD im. Pokój na konspiracyjne pismo skierowane przez przedstawicielkę Ogólnopolskiego Towarzystwa Ogrodów Działkowych w dn. 02.12.2011 r.
Dokument w formacie HTML.

Odezwa do parlamentarzystów ws. obietnic przedwyborczych.
Dokument w formacie HTML.
Odezwa na stronie PZD (02.12.2011) w formacie PDF.

Odezwa do ekologów ws. przyrodniczych konsekwencji ewentualnej likwidacji ogrodów działkowych w obrębie miast.
Dokument w formacie HTML.

Stanowisko Walnego Zebrania ROD im. Pokój ws. zaskarżenia zapisów ustawy o ROD do Trybunału Konstytucyjnego
Biuletyn Informacyjny Specjalny 06/2011 nr /224/Stanowiska ROD, str. 125. Dokument w formacie PDF.

Stanowisko Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Komisji Rozjemczej ROD im. Pokój ws. reprezentacji działkowców w Sejmie
Biuletyn Informacyjny Specjalny 03/2011 nr /221/Rodzinne Ogrody Działkowe, str. 140-141. Dokument w formacie PDF.

List Tadeusza Netczuka, Prezesa ROD im. Pokój ws. reprezentacji działkowców w Sejmie
Biuletyn Informacyjny Specjalny 03/2011 nr /221/, Indywidualne i zbiorowestr. 151-152. Dokument w formacie PDF.

Stanowisko Działkowiczów ROD im. Pokój - Dzień Działkowca - ws. zaskarżenia zapisów ustawy o ROD do Trybunału Konstytucyjnego
Biuletyn Informacyjny Specjalny 13/2010 nr /217/, Listy zbiorowe, str. 128. Dokument w formacie PDF.

Stanowisko Walnego Zebrania ROD im. Pokój ws. wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich Pana Jana Kochanowskiego do Ministra Infrastruktury Pana Cezarego Grabarczyka ws. nielegalności przeprowadzonych zebrań i nadużyć w PZD. 
Dokument
w formacie PDF.

Stanowisko Walnego Zebrania ROD im. Pokój ws. ujęcia terenów ROD w projekcie zmian w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia”. 
Dokument
w formacie PDF.

Stanowisko Walnego Zebrania ROD im. Pokój ws. złożenia wniosku przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego do Trybunału Konstytucyjnego i stwierdzenie niezgodności z Konstytucją RP niektórych przepisów naszej ustawy o rodzinnych  ogrodach działkowych. 
Dokument
w formacie PDF.

Tadeusz Netczuk Okręgowy Zarząd PZD we Wrocławiu
Wystąpienie na I Kongres Polskiego Związku Działkowców, Warszawa, 14 lipca 2009, Biuletyn Kongresowy 12/2009 nr /201/Wystąpienia zgłoszone do protokołu, str. 118-119. Dokument w formacie PDF.

Stanowisko Walnego Zebrania ROD im. Pokój ws. projektu ustawy PiS
Biuletyn Informacyjny Specjalny 10/2009 nr /199/, Stanowiska Walnych Zebrań i Zarządów ROD, str. 86-87. Dokument w formacie PDF.

Stanowisko Zarządu ROD im. Pokój ws. projektu ustawy PiS
Biuletyn Informacyjny Specjalny 06/2009 nr /195/, Stanowiska Walnych Zebrań i Zarządów ROD, str. 64. Dokument w formacie PDF.

Stanowisko Zarządu ROD im. Pokój ws. projektu ustawy PiS.
Dokument
w formacie JPG.

Walne Zerbanie ROD im. Pokój - 175 podpisów działkowiczów w obronie ustawy o ROD z dn. 8 lipca 2005 r.

Pismo do Prezydenta miasta Wrocławia ws. zaskarżenia do Trybunału Konstytucyjnego ustawy o ROD z 2005 r.
Dokument
w formacie PDF.

Kolejne protesty  Zarządu POD "Pokój" przeciwko posłom PiS.

Protest Zarządu POD im. Pokój przeciwko posłom PiS ws. zgłoszonego przez tę partię projektu ustawy.
Dokument
w formacie PDF.

Protest Zarządu POD "Pokój" przeciwko posłom PiS ws. zgłoszonego przez tę partię projektu ustawy.

Sprzeciw Zarządu POD "Pokój" do Wydziału Architektury i Budownictwa UM Wrocławia przeciwko planom usytuowania przy ul. Międzyleskiej stacji przeładunkowej odpadów komunalnych.

Stanowisko Zarządu POD im. Pokój ws. obrony ustawy o POD z 1981 r i jej nowelizacji z 23.06.1995 r.
Dokument w formacie PDF.

Stanowisko Walnego Zebrania POD im. Pokój ws. projektu nowelizacji ustawy o POD z 23.06.1995 r.
Dokument w formacie PDF.

Pismo Zarządu POD im. Pokój do Marszałka Sejmu ws. wyłączenia terenów POD z komunalizacji.

Pismo nr 37/93 Zarządu POD im. Pokój do parlamentarzystów ws. odstąpienia od komunalizacji gruntów POD wg projektu ustawy.