Rodzinny Ogród Działkowy "Pokój" we Wrocławiu

Władze - Komisje


Komisje statutowe i problemowe wybrane na lata 2015-2019:

Komisja Rewizyjna

Władysława Czupryna - przewodnicząca
Ryszard Surmacewicz - sekretarz
Antoni Jodkiewicz - członek.

Komisja Lustracyjna

Komisja lustracyjna dokonuje 2-3 przeglądów ogrodu w ciagu roku. Kontroluje stan zagospodarowania ogrodu, typuje działki do nagrody w konkursie na najładniejszą działkę w ROD "Pokój", zwraca również uwagę na zaniedbania.

Bożena Traczyk - przewodnicząca
Helena Sikorska - sekretarz
Antoni Jodkiewicz - członek
Jerzy Milewski - członek, członek zarządu, gospodarz kolonii "Brochów"
Waldemar Ścigała - członek, gospoadrz kolonii "Stary Ogród"
Ryszard Surmacewicz - członek.

Komisja Socjalna

Istniała już w 1966 r. Komisja ta pomaga w organizacji imprez ogrodowych oraz posiedzeń Zarządu. Dba o oprawę estetyczną, pomaga w utrzymaniu biura Zarządu, wspiera Zarząd we wszystkich przedsięwzięciach, prowadzi też kronikę.

Danuta Zbierak - przewodnicząca, skarbnik zarządu
Helena Sikorska - sekretarz
Bożena Traczyk - członkini
Władysława Czupryna - członkini.

Komisja Ochrony Środowiska (Ekologiczna)

Razem z instruktorami SSI organizuje szkolenia i pokazy z zakresu ekologii na ogrodzie, zdrowej żywności i ochrony środowiska. Jej zadaniem jest m.in. kontrola stanu środowiska na terenie Ogrodu. Promuje też ochronę ptaków (budowa budek lęgowych), drobnych ssaków (skrzynki na nietoperze), pożytecznych owadów (pszczoła murarka, trzmiele, biedronki, skorki itd.), a także stosowanie naturalnych nawozów i kompostowanie.

Tadeusz Netczuk - przewodniczący, prezes zarządu, instruktor krajowy SSI
Danuta Zbierak - sekretarz, skarbnik zarządu, instruktor okręgowy SSI
Helena Sikorska - członkini, instrukto ogrodowy SSI
Bożena Traczyk - członkini
Waldemar Mieszkowski - członek, zastępca prezesa zarządu, instruktor okręgowy SSI.

Skład zarządów i komisji poprzednich kadencji znaleźć można w Historii ogrodu