Rodzinny Ogród Działkowy "Pokój" we Wrocławiu

Władze - Zarząd


Zarząd wybrany na lata 2015-2019

Tadeusz Netczuk - prezes (tel. +48 664 935 458), członek OZ PZD we Wrocławiu, instruktor krajowy SSI
Waldemar Mieszkowski - zastępca prezesa, instruktor okręgowy SSI
Ryszard Czarny - sekretarz
Danuta Zbierak - skarbnik (tel. +48 665 324 767), instruktor okręgowy SSI
Helena Sikorska - członkini Zarządu, instruktor ogrodowy SSI
Bożena Traczyk - członkini Zarządu
Milewski Jerzy - członek Zarządu
____________________________
Gabriela Kołodziej - księgowa
Waldemar Ścigała - gospodarz kol. "Stary Ogród"
Jerzy Milewski - gospodarz kol. "Brochów".

Skład zarządów i komisji poprzednich kadencji znaleźć można w Historii ogrodu